Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=101745
MOB:2012/2
Szerzők:Meskó Norbert; Láng András; Bernáth László
Tárgyszavak:PROSTITÚCIÓ
Folyóirat:Psychiatria Hungarica - 2012. 27. évf. 1. sz.
[https://www.doki.net/tarsasag/pszichiatria/folyoirat.aspx]


  Hogyan hat a prostitúció a kapcsolatok stabilitására? : egy evolúciós modell empirikus tesztelése / Meskó Norbert, Láng András, Bernáth László
  Bibliogr.: p. 61-62. - Abstr. hun., eng.
  In: Psychiatria Hungarica. - ISSN 0237-7896. - 2012. 27. évf. 1. sz., p. 48-62. : ill.


Bevezetés: A társadalomtudományi diskurzusok nem adnak ultimatív magyarázatot a prostitúció evolúciós eredetére, hanem a jelenség társadalmi szerepére irányítják a figyelmet. A pszichológiai elméletek és kutatások igyekeznek feltárni a jelenség természetét, hogy jobban megérthessük a működés sajátosságait. A prostitúciót korábban két evolúciós megközelítésből magyarázták. A párválasztási stratégiák elmélete szerint a prostitúció jelenségének ősi mozgatója a férfi-szexualitás természetében keresendő. A másik elképzelés, a női promiszkuitás motivációs bázisának evolúciós értelmezése, közvetve ad kiegészítést a prostitúció jelenségének megértéséhez. Megvilágítja, hogy a női promiszkuitás milyen adaptív előnyökkel járhatott bizonyos körülmények között az evolúciós múltban. Vizsgáltunk célja egy harmadik típusú elképzelés (az adaptív támogatási elmélet) tesztelése, amely szerint a tartós kapcsolatban élő nők támogatják partnerük, férjük prostituálttal való kapcsolatát, mert az ilyen, üzleti alapon működő külső szexuális kapcsolat kevésbé veszélyezteti a párkapcsolat stabilitását, minta szexuális hűtlenség más fajtái. Módszer: A vizsgálati eljárásban egyetemista nők (n=208, átlagéletkor+-SD=23,55+-7,13, min=18, max=50) kérdőívet töltöttek ki. Eredmények: A résztvevő nők képesek felmérni partnerük prostituálttal való kapcsolatának nyereség-veszteség következményeit. Ugyanakkor közvetlenül nem támogatják a férfi félrelépésének ezt a formáját szemben más lehetőségekkel. Közvetett támogatásként értékeltük azonban azt, hogy a válaszadó nők szignifikánsan nagyobb mértékben tartják elfogadhatónak partnerük prostituálttal való szexuális kapcsolatát (egy képzeletbeli helyzetben), mint amennyire ezt a lehetőséget partnerük szerintük igényelné. Következtetések: Modellünk szerint a tartós párkapcsolatban élő nőnek adaptív érdeke fűződik ahhoz, hogy hűtlen partnere inkább prostituálttal lépjen félre (mintsem a megcsalás egyéb módjait válassza), mert a tisztán üzleti alapú szexuális hűtlenség kevésbé kockáztatja a hosszú távú párkapcsolat stabilitását.