Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=101018
MOB:2012/1
Szerzők:Elblinger Csaba; Bernáth László
Tárgyszavak:CSALÁDI JELLEGZETESSÉGEK; PSZICHOLÓGIA
Folyóirat:Psychiatria Hungarica - 2011. 26. évf. 6. sz.
[https://www.doki.net/tarsasag/pszichiatria/folyoirat.aspx]


  Családi rituálék és családi identitás / Elblinger Csaba, Bernáth László
  Bibliogr.: p. 449-450. - Abstr. hun., eng.
  In: Psychiatria Hungarica. - ISSN 0237-7896. - 2011. 26. évf. 6. sz., p. 444-450. : ill.


Bevezetés: Jelen tanulmányban egy, a családi rituálék és a családi identitás kapcsolatát feltáró vizsgálat keretében arra kerestünk válaszokat, hogy a családi rituálék mely jellemzői prediktív értékűek a családdal való azonosulás erősségével kapcsolatban. Módszerek: A vizsgálatban két vizsgáló eljárás - Családi Szokások Kérdőíve és "Saját csoport beépítése az én-be" skála - alkalmazásával 293 felnőtt szülőtől gyűjtöttünk adatokat. Eredmények: A vizsgálati eredmények szerint a családi rituálék minden aspektusa pozitív kapcsolatban áll a családdal való azonosulás mért értékével. A családi rituálék néhány jellemzője és az ún. jelentés-faktor szignifikáns bejósló erővel bír a családi azonosulás erősségével kapcsolatban. Következtetés: A témában ismert vizsgálatoktól némileg eltérő vizsgálati elrendezésben kapott eredmények megerősítik azokat a megállapításokat, miszerint a család rituális gyakorlata jelentős szerepet játszik a családon belüli azonosulási folyamatokban. A téma további kutatása hasznos információkkal szolgálhat az alkalmazott pszichológia területén is.