Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=100596
MOB:2012/1
Szerzők:Urbán S. Veronika; Hegyi Beáta; Sági Bernadett; Kudlik Gyöngyi; Uher Ferenc
Tárgyszavak:PANCREAS BETEGSÉGEI; ŐSSEJTEK; DIABETES MELLITUS
Folyóirat:Diabetologia Hungarica - 2011. 19. évf. 4. sz.
[http://www.diabet.hu/info.aspx?sp=200]


  A diabetes mellitus őssejtterápiája : az endocrin pancreas regenerációja / Urbán S. Veronika [et al.]
  Bibliogr.: p. 285-286. - Abstr. hun., eng.
  In: Diabetologia Hungarica. - ISSN 1217-372X, eISSN 2560-0168. - 2011. 19. évf. 4. sz., p. 279-286. : ill.


A diabetes mellitusban szenvedő betegek elpusztult vagy funkcióképtelenné vált ß-sejtjeinek pótlása nagy kihívást jelent az orvostudomány számára. Jelenleg három, őssejtek felhasználásán alapuló módszer is ígéretes megoldásnak tűnik. Az egyik lehetőség embrionális, vagy újabban indukált pluripotens őssejtek de novo differenciáltatása ß-sejtekké. A második lehetőség az úgynevezett direkt újraprogramozás, amelynek során más, terminálisan differenciálódott sejttípus(ok)ból hoznak létre ß-sejteket. A harmadik megközelítés, amikor haematopoeticus és/vagy mesenchymalis őssejtek transzplantációjával próbálják elősegíteni a ß-sejtek endogén regenerációját in vivo. Az utóbbi években mindhárom területen jelentős előrelépés történt, de az még tisztázatlan, melyik módszer lesz végül sikeres. Ráadásul - attól függetlenül, hogy milyen úton sikerül helyreállítani a ß-sejt-állományt - fontos lenne a már megújult szigetsejtek ismételt károsodásának megelőzése is.