Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=83309
MOB:2007/3
Szerzők:Haraszti Kristóf
Tárgyszavak:KARDIOLÓGIA; SZÍVMEGÁLLÁS
Folyóirat:IME - 2006. 5. évf. 8. sz.
[https://ojs.mtak.hu/index.php/ime/issue/view/952 ]


  Hirtelen szívhalál feltételeinek vizsgálata potenciáltérképezéssel / Haraszti Kristóf
  Bibliogr.: p. 54-55. - Abstr. hun.
  In: IME. - ISSN 1588-6387, eISSN 1789-9974. - 2006. 5. évf. 8. sz., p. 51-55. : ill.


A repolarizáció térbeli inhomogenitásának megnövekedése az aritmia hajlam szükséges, de nem elégséges feltétele. Elméletileg bizonyított, hogy a térbeli inhomogenitás mérése az ún. QRST integráltérképek meghatározásával végezhető, akár szívciklusonként is, tehát mód van a repolarizációs tulajdonságok átlagolt, vagy dinamikus vizsgálatára. Kutatásaink során az akciós potenciálok tér- és időbeli változékonyságát nagyfelbontású testfelszíni potenciál térképek segítségével vizsgáltuk, egészséges és aritmiás páciensek felvételei segítségével. A felvételek tipikusan 5 perc hosszúságúak. Az aktivációs és repolarizációs sorozatok tér- és időbeli tulajdonságait az ún. QRS- és QRST integráltérképek és különbség térképek segítségével jellemeztük. A QRS és QRST integráltérképek KL komponenseiből adódó idősorok autókorrelációs függvényei a legtöbb egészséges alanynál légzésfüggő periodicitást mutattak, ugyanakkor az aritmiás páciensek mintáin domináló mértékben fehér-zaj jellegű ingadozást találtunk. Ebben az esetben a szinusz aritmia időtartománybeli jelei szignifikánsan lecsökkentek, frekvencia tartományban a légzésfüggő csúcsok szignifikánsan redukálódtak.