Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=76959
MOB:2006/2
Szerzők:Hajnal Miklós Pál
Tárgyszavak:EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS MINŐSÉGE; MANAGEMENT; MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS
Folyóirat:IME - 2005. 4. évf. 9. sz.
[https://ojs.mtak.hu/index.php/ime/issue/view/952 ]


  Integrált irányítási rendszerek és modellek alkalmazási lehetőségei és buktatói az egészségügyben / Hajnal Miklós Pál
  Bibliogr.: p. 35-36. - Abstr. hun.
  In: IME. - ISSN 1588-6387, eISSN 1789-9974. - 2005. 4. évf. 9. sz., p. 30-36. : ill.


Az egészségügyben is sokat emlegetett minőség értelmezése és megvalósításának metodikája az elmúlt néhány év alatt jelentős változáson ment keresztül. Magát a fogalmat Donabedientől napjainkig sokan próbálták definiálni, de az egyre körmönfontabb meghatározások mögött gyakorlati útmutatás híján többnyire üresség tátong. Az mindenesetre érzékelhető, hogy az egészségügyi szolgáltatás biztonságának és objektív-szubjektív "minőségének" puszta garantálásán túl a minőségfogalomba beintegrálódtak olyan új elemek, mint a környezet megóvása, a munkatársak munkahelyi kockázatának csökkentése, az adatok, információk védelme, az élelmiszerbiztonság, a laboratóriumi követelmények újraszabályozása. Mindezek a standardokkal, protokollokkal és más szakmai előírásokkal együtt integrált kezelést és irányítást, egyszóval menedzsmentet igényelnek. Az integrált menedzsment rendszerek ideális esetben azonosulnak magával az intézményi menedzsmenttel, de az ehhez vezető út számos buktatót rejt magába. A cikk intézményi tapasztalatok alapján néhány fogalom újraértelmezése után a megvalósítással kapcsolatos gyakorlati problémákat tekinti át.