Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

Gyógyszerészet - Kapcsolódó tételek

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 >>

1.  100 éve született Clauder Ottó, a Szerves és Vegytani Intézet alapító igazgatója
2.  100 éve született Dr. Szász Kálmán, akit mindenki becsült és szeretett
3.  100 éve született Máthé Imre akadémikus, a gyógynövénykutatás kiemelkedő egyénisége
4.  100 éve született Piatsek Gyula kaposvári gyógyszerész
5.  100 éve született Sárkány Sándor, a farmakobotanika és a növényszervezettan kiemelkedő tudósa
6.  100 éves a magyar kémikusok lapja
7.  100 éves a magyar kötelező társadalombiztositás és a biztosítottak gyógyszerellátása : A 90-es évek gyógyszerészete és az alku a biztosítóval
8.  A 100 éves Chinoinról: 1910-2010
9.  150 évvel ezelőtt született a "Thanatol" felfedezője, Karlovszky Geyza (1860-1936)
10.  17. Nemzetközi Gyógyszertechnológiai Konferencia : Dublin, Írország, 1998. március 24-26.
11.  1956 eseményei a szegedi karon
12.  Az 1956 évi forradalom és szabadságharc gyógyszerészi vonatkozásai
13.  Az 1993. év magángyógyszertára
14.  Az 1993. év magángyógyszertára
15.  Az 1994. év magángyógyszertára
16.  Az 1995. év magángyógyszertára : 1. r., "Arany Kehely" patika, Pécs
17.  20 mg-os Hotemin és Feldene kúpok összehasonlító farmakokinetikai és bioekvivalencia vizsgálata emberben
18.  2003. évi felvételi eredmények a Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerész Szakán
19.  2004. évi felvételi eredmények a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Gyógyszerész Szakán
20.  A 2009. évi Magyar Gyógyszerkutatásért Díj kitüntetettje: prof. Pallos László
21.  25 éve történt: az ENSZ Kábítószer Bizottsága a gyógyszerészekhez fordult
22.  30 éves az Európai Gyógyszerkönyv
23.  A 30 éves Gyógyszertani Intézet megalakulásának körülményei
24.  38. Nemzetközi Gyógyszerésztörténeti Kongresszus : Sevilla, 2007. szeptember 19-22.
25.  A 43. Rozsnyay Mátyás Emlékverseny : Budapest, 2008. május 16-17.
26.  5. Nemzetközi Gyógyszeranalitikai Szimpózium : Leuven, 1995. szept. 12-15.
27.  50 éve alapították Marosvásárhelyen a Magyar Orvosi és Gyógyszerészi Egyetemet : Emlékülés : 1995. szept. 14-16.
28.  50 éves a SOTE Gyógyszerészi Kémiai Intézete
29.  54. FIP kongresszus : Lisszabon, 1994. szept. 4-9. : Dr. Nikolics Károlyt életműdíjjal tüntették ki
30.  57. FIP kongresszus Vancouver : 1997. augusztus 31.-szeptember 5.
31.  60 éves a Bajai Szent Rókus Kórház intézeti gyógyszertára
32.  75 éve halott Kazay Endre
33.  75 éves a Gyógyszerészeti Intézet
34.  750 éves a gyógyszerészi hivatás Európában : Az önálló gyógyszerészi hivatás kialakulása Európában
35.  80 éves a Hargita gyógynövény-kutatója, Csedő Károly professzor
36.  A 80 éves Magyar Gyógyszertudományi Társaság története és szervezettsége
37.  9. Magyar Gyógynövény és 4. Magyar Fitoterápiás Konferencia : Szeged, 1995. okt. 18-20.
38.  Az ACE-gátlók gyógyszerészi kémiája
39.  Acerola, a "C-vitamin bomba"
40.  Az acetilkolineszteráz gátlói és reaktivátorai a mindennapok gyakorlatában
41.  Adalékok Szent Kozma és Damján ikonográfiai megjelenéséhez : egy rendkívüli festmény a kőszegi jezsuita officinában
42.  Adatok a fekvőbeteg-intézetekben történő antimikróbás kezeléshez
43.  Adatok a fővárosi kórházi gyógyszerellátás történetéhez : 2. r., egy régi fővárosi intézmény története és emlékei
44.  Adatok a magisztrális receptura helyzetéhez
45.  Adatok a magyar gyógyszerészeti szakirodalmi nyelv kialakulásához
46.  Adatok a magyrországi gyógyszeripar PEST analíziséhez
47.  Adatok a marosváráshelyi könyvtárakban fellelhető XVI-XVIII. századi orvosbotanikai jelentőségű művekről
48.  Adatok a Pápai "Karlovicz László" gyógyszertár történetéhez (1740-1950)
49.  Adatok az erdélyi gyógyszertárak alapításának történetéhez
50.  Adatok az LB-145 jelű szelektív radiostroncium antidotum dekorporens hatóanyag fizikai kémiai jellemzéséhez

  Mind kijelölve:         << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 >>