Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

Egészségügyi Gazdasági Szemle - Kapcsolódó tételek

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24 >>

351.  Esetszintű kórháziköltség-számítás alkalmazása a nemzetközi gyakorlatban
352.  Az esélytelen bátorságával - Újszerű kórházirányítási kísérlet és elgondolás
353.  Az etika és a törvény hierarchikus kapcsolata és ennek jelentősége az orvosi etika számára
354.  Etikus és költséghatékony gyógyszertámogatási rendszer kialakításának lehetőségei a nemzetközi tapasztalatok alapján
355.  Eurodoktor
356.  Európa és az egészségügyi ellátás
357.  Az európai egészségpolitikák, avagy A piaci verseny hatása a jóléti államokra
358.  Az európai egészségpolitikák, avagy A piaci verseny hatása a jóléti államokra
359.  Az európai egészségügyi rendszerek finanszírozásának és irányításának főbb jellemzői
360.  Európai egészségügyi rendszerek geopolitikai változások nyomása alatt
361.  Az európai kiválósági modell az egészségügyben
362.  Az Európai Kórházigazgatók Szövetségének 22. kongresszusa
363.  Az európai minőségmodell: The European Quality Award
364.  Az európai minőségügyet támogató szervezetek
365.  Az Európai Orvosi Szövetség tevékenysége, az együttműködés lehetőségei Kelet-Közép-Európa számáa
366.  Az európai orvostechnikai direktívák honosítása Magyarországon
367.  Európai szolidaritás és állásfoglalás az egészségügyi dolgozókat ért hátrányos megkülönböztetéssel szemben
368.  Az Európai Számvevőszék 2009. évi jelentése és néhány aktuális kérdés
369.  Európai színvonalú kórház magyar gondokkal
370.  Az Európai Unió szociális biztonságra vonatkozó szabályozása, különös tekintettel az egészségbiztosításra és egyes ellátásaira
371.  Az Európai Unióhoz csatlakozás hatása az egészségügyi ellátórendszerre
372.  Európai választások 2009
373.  Evalválás, evalvációkutatás
374.  EVIPNet Europe: a bizonyítékok és a szakpolitikai döntéshozatal közötti kapcsolat megerősítése
375.  Az expediálás
376.  Facility management, avagy Létesítménygazdálkodás
377.  A "fatáblás" könyveléstől a számítógépig
378.  A fejkvótaszámítás továbbfejlesztésének lehetőségei az irányított betegellátási rendszerben
379.  A fekvő- és járóbeteg-ellátó intézmények pénzügyi helyzete
380.  A fekvőbeteg-ellátás helyzete Magyarországon : mátrix struktúra
381.  Felkészülés a budapesti Szent Imre Kórház-Rendelőintézet vezetésében a controllingmódszerek alkalmazására
382.  Felkészülés a teljesítményarányos elszámolási rendszerre a kórházélelmezésben
383.  Felszámolható-e az orvos- és nővérhiány?
384.  A fenntartható fejlődés és az egészségügy
385.  Fertőző betegségek miatt okozott joghátrányok és kompenzálási lehetőségeik
386.  A finanszírozási próbaüzem tapasztalatai
387.  Finanszírozási reform a magyar egészségügyben (kórház-finanszírozás)
388.  Finanszírozási reform a magyar egészségügyben (kórház-finanszírozás)
389.  Finanszírozási reform: hatás, hatékonyság, új lehetőségek
390.  A Finn Műszaki Kutató Központ információtechnológiai osztályának egészségügyi tervezési laboratóriumában szerzett tapasztalatok
391.  Finnország egészségügye
392.  A fix összegű gyógyszerár-támogatási rendszer a német társadalombiztosításban
393.  Fogalomzavarok az egészségpolitikában
394.  Fogyasztói jogok az egészségügyben : 1. [r.]
395.  Fogyasztói magatartási trendek hatása az egészségügyi szolgáltatókra
396.  A fogászati alapellátás koncepciója Budapest főváros XIII. kerületében
397.  A fogászati prevenció helyzete Európában : 1. r.
398.  Folyamat alapú működési kockázatfelmérés - kockázatelemzés alapú belső ellenőrzés
399.  A folyamat- és volumenszabályozás hatása az egészségügyi technológiákhoz való hozzáférésre
400.  A folyamatos minőségfejlesztés alapelvei és a menedzsment feladatai a kórházban

  Mind kijelölve:         << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24 >>