Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

Magyar Onkológia - 1998. 42. évf. 1. suppl.
Kapcsolódó tételek1.  Bevezetés : a tudományos kutatás és a prevenció
2.  A citogenetikai vizsgálatok etikai vonatkozásai
3.  Egészséges terhesgondozás és a prevenció
4.  Egészségtudomány és prevenció
5.  Emlékezés Andorka Rudolfra (1931-1997)
6.  Eszmék és téveszmék a prevencióban
7.  Az ETT szerepe a molekuláris szintű kutatások támogatásában és a prevenció céljaira történő felhasználásában
8.  Faluszűrés Naszályon
9.  Gyermekgyógyászat és prevenció
10.  Az integrált primer prevenció nézetei a képzés során : a várható gazdasági kihatások felmérése
11.  IV. Primer Prevenciós Fórum : "A prevenció helyzete és perspektívája az új egészségügyi finanszírozásban"
12.  Klinikum és megelőzés
13.  A Magyar Nemzeti Rákmegelőző Program, finanszírozási lehetőségek
14.  A megelőzés eszköze a képzés és a nevelés
15.  A megelőzés költséghatékony lehetőségei a magyar lakosság körében
16.  Orvosi élettan és a primer prevenció
17.  Az OTKA szerepe a tudományos kutatások támogatásában
18.  Patológiai vizsgálatok és a prevenció
19.  Prediktív medicina: híd a molekuláris és a preventív medicina között
20.  Prenvenciós tevékenység az MVHR, Foglalkozás Egészségügyi Központban és a finanszírozási lehetőségek
21.  A prevenció filozófiai és vallási megközelítése
22.  A prevenció szerepe a mortalitás és morbiditás javításában
23.  Reális[an] az immunprevenció lehetőségeiről
24.  Sugárhatások - kockázatok - megelőzés : a korszerű sugárbiológiai kutatások főbb kérdéskörei
25.  Szakmailag szükséges és a gazdaságilag lehetséges egészségügyi ellátás konfliktusa: etikai problémák
26.  Szelénium, glutation peroxidázok és antioxidáns vitaminok egészséges magyar populációban
27.  Szemléletváltás a daganat kutatásban - lehetőségek a rákprevencióban
28.  Szomatikus genetika és a rizikóbecslés
29.  A tudományos kutatás szerepe a környezeti betegségek megelőzésében
30.  A társadalombiztosítás hozzájárulása a prevenció finanszírozásához
31.  V. Primer Prevenciós Fórum : tudomány és prevenció

  Mind kijelölve: