Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

EMOTIÓK - Kapcsolódó tételek


1.  Az affektív tényezők szerepe a végrehajtó funkcióban: a "meleg" végrehajtó funkció
2.  Az agressziókifejezés és a megküzdési stílus vizsgálata serdülőkorúak körében
3.  Az alexitímia és a hipnotikus fogékonyság összefüggése : szakirodalmi áttekintés
4.  Az apátia neurológiai és pszichiátriai vetületei
5.  Conceptualizing gambling disorder with the process model of emotion regulation
6.  Deficits in emotion regulation strategies among problematic and pathological gamblers in a sample of vocational school students
7.  Emotion-related brain regions = Az érzelmi folyamatokkal kapcsolatos agyi területek funkcionális anatómiája
8.  Emóciók | racionalizmus | irracionalizmus : Vita Alfried Länglevel
9.  Examining the relationship between fitness-related self-conscious emotions, disordered eating symptoms, and morbid exercise behavior: An exploratory study
10.  Gelotofóbia, érzelmi intelligencia és alexitímia
11.  Gyermekek érzelmi jelentésadásának vizsgálata Suzanne Szasz fényképeivel
12.  A jártasság, az emóció és az öregedés hatása a döntéshozatalt előkészítő kérdezősködésre
13.  Klasszikus módszerek modern megközelítésben : érzelmek felismerésének tréningje biblioterápiás technikák alkalmazásával
14.  Living in Cohousing Communities: Personality Traits and Trait Emotional Intelligence
15.  The Long-term Effects of Foetal Life and Birth. A Theoretical Approach
16.  The Mental Health Continuum-Short Form in Organisational Contexts
17.  A nevetségessé válástól való félelem (gelotofóbia) az önbecsülés és a negatív megítéléstől való félelem tükrében
18.  Objektív módszer a kifejezett érzelmek (expressed emotion) hatásának mérésére direkt interperszonális tranzakciók során szkizofréniában
19.  Problematic video game use as an emotional coping strategy: Evidence from a sample of MMORPG gamers
20.  The relationship between adolescent emotion dysregulation and problematic technology use: Systematic review of the empirical literature
21.  Rábízhatom-e magam az érzelmeimre?
22.  A tabuszavak hatása lexikális döntési helyzetben
23.  A torontói alexitímia skála (TAS-20) magyar változata : megbízhatósága és faktorvaliditása egyetemista mintán
24.  Érzelem és identitás
25.  Érzelemszabályozás - a megküzdés és az érzelmi intelligencia tükrében: három független, de mégis átfedő elméleti és kutatási tradíció
26.  Az érzelmek szerepe a lelki kiégés alakulásában
27.  Az érzelmi intelligencia szerepe az addikciós zavarokban
28.  Az érzelmi nevelés fontossága, szükségessége
29.  Összefüggések az érzelemkifejezési zavarok, a betegségre való hajlam és a pszichoszomatikus betegségek között

  Mind kijelölve: