Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

Csorba János - Kapcsolódó tételek


1.  10. Európai Gyermekpszichiátriai Kongresszus (ESCAP) : Utrecht, 1995. szept. 18-21.
2.  90 éve született Brachfeld Olivér
3.  Az adleri individuálpszichológia mint pszichoterápiás módszer
4.  Az agresszív magatartás és mérésének problémái eltérő életkorokban : két kérdőív bemutatása
5.  Beszámoló a Nemzetközi Individuálpszichológiai Egyesület (IAIP) 25. nemzetközi kongresszusáról : Bécs, 2011. július 14-17.
6.  Beszámoló az Osztrák Logoterápiás és Egzisztenciális Analitikus Társaság (GLE) XIX., éves kongresszusáról : Feldkirch, 1994. ápr. 15-17.
7.  Depresszió, suicidium és szorongás adolescens korban : serdülőkori problémák gyakorlati nézőpontból
8.  Depresszió és suicidium serdülőkorban : Elme Mater : posztgraduális tudományos továbbképző előadás
9.  Diszfunkcionális attitüdök és megküzdési stratégiák összehasonlítása serdülőkorban az egyes pszichiátriai kórképekben
10.  Diszfunkcionális személyiségi attitűdök és depresszió migrén típusú fejfájásban szenvedő serdülőknél
11.  Epidemiológiai felmérés a dunántúli serdülők pszichiátriai betegségeiről
12.  A fenomenológiai pszichopatológia a kezdődő szkizofréniáról
13.  A gyermek- és serdülőkori depresszió empirikus tipológiája : a "tagság foka" (Grade of Membership, GOM) elemzés alkalmazása
14.  A gyermek- és serdülőkori depresszió kérdőíves mérésének lehetősége a klinikai és normatív mintán szerzett tapasztalatok alapján
15.  "A gyermekkori depresszió rizikótényezői" kutatás megtervezése, megvalósítása, lefolyása : 13 év története: pályázat-előkészítés, -írás és a kutatásszervezés tapaztalatai egy amerikai NIMH kutatási...
16.  A gyermek-serdülőkori depresszió és kezelése
17.  Individuálpszichológiai játékdráma tapasztalatok beilleszkedési zavarokkal küzdő nagyothalló gyermekek csoportmunkája során
18.  Magatartásprofil és pszichiátriai tünetdimenziók vizsgálata értelmi akadályozottsággal gondozott intézeti betegeken
19.  Maladaptív stratégiák, diszfunkcionális attitűdök, megküzdés és negatív életesemények "öngyilkos magatartás" diagnózissal kezelt serdülő betegeknél
20.  Néhány szempont a serdülőkori depresszió farmakoterápiás kezeléséhez
21.  Osztrák és magyar középiskolás tanulók öngyilkossággal és segítségkérő magatartással kapcsolatos attitűdjeinek összehasonlító vizsgálata
22.  "Pannónia" serdülőpszichiátriai multicentrikus-multidimenzionális felmérés
23.  Produktív tünetek történeti változása : pszichotikus betegek téves eszméinek pszichiátriatörténeti vizsgálata
24.  Pszichoterápia és hatásosság
25.  Pszichés distressz háttértényezői serdülőkorban
26.  A rövid dinamikus pszichoterápiák
27.  Szülői attitűdök vizsgálata öngyilkossági kísérletet elkövetett serdülő lányoknál
28.  Szülőkapcsolat, nevelési jellemzők és társas támasz pszichés distresszben szenvedő serdülő lányoknál
29.  Szülőkapcsolat, nevelői attitűd és emocionális distressz szuicidveszélyeztetett serdülő lányoknál
30.  Sürgősségi és krízisállapotok a gyermek- és serdülőpszichiátriában
31.  Tanulmányi eredmény, diszfukncionális attitűdök és személyiségdimenziók szakközépiskolás leánytanulóknál
32.  Tanulmányút a Londoni Pszichiátriai Intézet Gyermek- és Adoleszcens Pszichiátriai Tanszékén : 1989. szept. 14-okt. 20.
33.  Társasági címerünk ügyéhez
34.  Életesemények vizsgálata serdülőkori szorongásos kórképekben
35.  Életesemény-kutatás és serdülőkor : A középiskolás életesemény-kérdőív bemutatása
36.  "Énerősítő óra" magatartás-tréningcsoport serdülőknek szociális kompetencia javítására
37.  Érzelmi és szociális izoláció háttértényezői egészséges és neurotikus serdülő lányoknál
38.  Öngyilkossági kísérlet és negatív életesemények serdülőkorban
39.  Öngyilkossági kísérletet elkövetett, szuicidumról fantáziáló és nem-szuicid depressziós serdülők összehasonlító vizsgálata
40.  Az önkép fejlődésének zavarai a szülők elvárásainak tükrében
41.  Önsértő magatartású serdülők tüneti jellegzetességei
42.  Önsértő serdülő betegek diagnózisai, és magatartásuk részletes jellemzése

  Mind kijelölve: