Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

FILOZÓFIA - Kapcsolódó tételek


1.  A betegségmegelőzés filozófiai és vallásfilozófiai alapjai
2.  Bölcseleti reflexió a pszichiátriában
3.  Definíciók a kognitív tudományban
4.  Előadások a homeopátia filozófiájáról : XVI. előadás
5.  Előadások a homeopátia filozófiájáról : XVII. előadás
6.  Az emberi lélek : Várkonyi (Hildebrandt) Dezső filozófiai és pszichológiai műveiben
7.  Az emberi méltóság fogalma Cicerónál
8.  Az emberi élet értelmének, szabadságának és felelősségének összefüggései V. E. Frankl logoterápiájában és egzisztencia-analízisében
9.  Filozófia a humanizmuskori orvosi stúdiumban
10.  A filozófiai kávéház mint terápiás közösség
11.  Genetika és geneticizmus, avagy a modern orvosbiológiai kutatás etikai és világnézeti kihívásai
12.  Hit a tudományos tudásban
13.  Hány világ az evilág? : reflexiók Karl Popper "3 világ" elméletére
14.  Az interpretáció mint művészi élmény és terápiás lehetőség : a segítő kapcsolat pszichológiájának ismeretelméleti háttérelemzése a filozófiai hermeneutika művészetfelfogása alapján
15.  A kínai univerzizmus filozófiáján alapuló hagyományos kínai orvoslás (HKO) pszichiátriai betegségszemlélete
16.  Mit üzen a tenger Ellidának Ibsen 1888-as drámájában? : irodalmi, pszichológiai és filozófiai szempontok
17.  A modern donjuanizmus a filozófiában és a pszichiátriában : gondolatok egy játékfilm kapcsán
18.  Napjaink életellenes áramlatainak történeti, filozófiai gyökerei
19.  A nem lineáris dinamika elmélete, a káoszelmélet : új utak a gyógyításban?
20.  Onkofilozófia
21.  Orvos és tudomány : 2. [r.], A szkizofrénia tudománya..., de melyik?
22.  Az orvosi antropológia státusáról : egy hallgatói dolgozatkérdés tanulságai
23.  Orvostörténelem az interneten
24.  Paradigmaváltás a felsőoktatásban
25.  A prevenció filozófiai és vallási megközelítése
26.  A pszichoterápia és a filozófia kapcsolata, különös tekintettel a kognitív irányzatokra : a filozófiai tanácsadás
27.  Pszichoterápia-koncepció Descartes A lélek szenvedélyei című művében
28.  A skolasztika tudományának néhány jellegzetessége
29.  Sorsanalízis és az egzisztencialista filozófiák
30.  A szalutogenezisről - képben és fogalomban
31.  Világbölcsek önmeghatározása : Moses Mendelssohn és Johann Georg Hamann Szokrátesz-képe
32.  A világfolyamat szükségszerű volta : van-e célja az evolúciónak?
33.  Várkonyi (Hildebrand) Dezső hagyatéka Sárospatakon
34.  A véradás filozófiája

  Mind kijelölve: