Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

IMPLANTÁTUMOK, MESTERSÉGES - Kapcsolódó tételek

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>

1.  18F-fluoro-dezoxi-glükóz pozitronemissziós tomográfia/komputertomográfia (18F-FDG-PET/CT) képalkotás a kardiológiában
2.  3-as típusú defektusok : szövethiányok ellátása azonnali implantáció és ideiglenes pótlás készítésével
3.  3D modellezés és nyomtatás a gerincsebészetben - AOSpine globális felmérés
4.  3D nyomtatott betegspecifikus fizikai modellek klinikai alkalmazása az Országos Gerincgyógyászati Központban
5.  3D-s tervezőszoftverek az implantológiában
6.  Additív gyártástechnológiák alkalmazhatósági vizsgálata testreszabott orvosi implantátumok méretezéséhez
7.  Adonikus titánoxidkerámiával bevont titánlemezek eltávolításának utóvizsgálatai
8.  Agresszív fogágybetegségben szenvedő páciens komplex parodontológiai-implantációs protetikai ellátása Astra Tech fogászati implantátumok segítségével
9.  Ahmed S-2 és FP-7 típusú csarnokvíz-elvezető implantátumokkal nyert középtávú eredményeink magas szemnyomású, más filtrációs módszerrel sikeresen nem kezelhető glaucomás szemeken
10.  Az alfa-defenzin klinikai jelentősége periprotetikus fertőzésekben
11.  All-on-4 másként : megoldási javaslatok egy témára : esetismertetés
12.  All-on-Four protokoll alkalmazása a dentális implantológiában
13.  Alsó fogatlan állcsont rehabilitációja : All-on-4" implantációs technikával, semi-guide módszerrel
14.  Alsó frontfogak pótlása SMART guide segítségével : 1. r., Sebészet
15.  Alsó frontfoghiányok azonnali pótlása Denti OP és tűimplantátumok segítségével : esetismertetés
16.  Alsó részleges kivehető fogpótlást viselő páciensek mikrobiológiai és immunológiai vizsgálata peri-implantitiszes és egészséges kontrollcsoportba tartozó esetekben : 12 hónapos utánkövetés
17.  Alsóvégtag-amputált érbetegek új protetizációs lehetősége: kezdeti tapasztalataink az osszeointegrációs technikával
18.  Amoxicillin-profilaxis alkalmazása a fogászati implantológia mindennapi gyakorlatában
19.  Anodikus titánoxid-réteggel bevont titán implantátumok felületének vizsgálata SIMS és XPS módszerrel
20.  Anodisation of medical grade titanium
21.  Anódos oxidációval felületkezelt titánimplantátumok és az emberi szervezet közötti kölcsönhatás vizsgálata felületanalitikai módszerekkel
22.  Anódos oxidációval felületkezelt titánlemezek keresztmetszeti vizsgálata
23.  Az AO - a fejlődés irányai
24.  Arcüregemelés és implantáció navigáltan - egy gyors és biztonságos módszer
25.  Az atrófiás gerinc : buccális kontúr-augmentáció
26.  Augmentáció a mandibula frontterületén - CAD/CAM titánháló alkalmazásával : a regeneráció elősegítése
27.  Augmentáció és implantáció : kétlépéses műtéti eljárás a súlyos csontreszorpciót szenvedett fogatlan alsó állcsonton
28.  Azonnali implantáció a frontterületen : részleges extrakció és kétzónás augmentáció
29.  Azonnali implantáció az Alpha-Bio Tec NeO implantátumával
30.  Azonnali implantáció és fogpótlás előrehaladott parodontális megbetegedésben szenvedő páciensek esetében
31.  Azonnali implantáció és ideiglenes ellátás a frontterületen
32.  Az azonnali implantációról a Denti implantátumok azonnali beültetésével szerzett 10 éves tapasztalataink alapján
33.  Az azonnali implantációról a Denti implantátumok azonnali beültetésével szerzett saját 10 éves és a nemzetközi tapasztalatok alapján
34.  Azonnali terhelés biológiailag optimalizált felületű implantátum és transzepitheliális implantátumfej használatával : koncepció és esetbemutatás - egy új módszer
35.  A Baha DermaLock implantátum rendszerrel elért audiológiai eredményeink
36.  Belső resorptio miatt elvesztett fog hiányának implant-protetikai rehabilitációja
37.  A bemeneti kavitások modern elvek szerinti kialakítása és direkt dentin prezerváció
38.  Bimaxilláris rehabilitáció : implantátummegtámasztású cirkónium-kerámia hidakkal
39.  A biofilm klinikai jelentősége
40.  Biomechanical evaluation of interbody devices by using mechanical compressive test: PEEK spacers versus PMMA cement spacers
41.  BMP-2 hatása a humán embrionális szájpadlásból származó mesenchymalis preosteoblast sejtek morfológiájára és proliferációjára
42.  BoneAlbumin alkalmazása a mindennapi implantológiai gyakorlatban
43.  BONEBRIDGE-implantáció - új lehetőség a csontvezetéses hallásrehabilitáció terén
44.  A Bonefit implantátumok a hazai gyakorlatban
45.  Bordatörések műtéti kezelése MatrixRiB'M rendszerrel
46.  A buccalis csontlemez átépülésének elfedése kötőszöveti grafttal az esztétikai régióban: azonnali implantációs koncepciók és technikák
47.  C típusú distalis radius törések kezelése variábilis szögállású szögstabil lemezzel
48.  CAD/CAM technológia alkalmazása az implantációs sebészetben és protetikában
49.  CAD/CAM és hibrid implantációs pótlások összehasonlítása : egy új eljárás a teljes száj rehabilitációjához
50.  CAD/CAM-technológia alkalmazása csavaros elhorgonyzású restaurációk esetén

  Mind kijelölve:         << 1 2 3 4 5 6 7 >>