Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

BŰNCSELEKMÉNY - Kapcsolódó tételek


1.  2016-os Éves Jelentés a kábítószerhelyzetről - rövid összefoglaló
2.  Alkohol és bűnözés
3.  Alvással kapcsolatos erőszak
4.  Bűnelkövetők személyiséglélektani vizsgálata
5.  Bűnelkövetők temperamentum- és karaktersajátosságai
6.  Bűnözői típusok azonosítása a bűncselekmény-narratívumokban
7.  A bűnözői életnarratíva konstrukciói és kapcsolatuk az érzelmekkel
8.  Bűnözők konfliktus helyzetekben : a Társas Orientációk mögötti burkolt személyiségelméletek
9.  "Büntetésterápia" - Kényszergyógykezelés alatt álló betegek pszichorehabilitációs lehetőségei Magyarországon
10.  Capgras-féle tünettel összefüggő szülőgyilkosságok : két eset bemutatása
11.  Compulsive sexual behavior and sexual offending: Differences in cognitive schemas, sensation seeking, and impulsivity
12.  A család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények néhány demográfiai vonatkozása
13.  Csecsemőgyilkosság - más megközelítésben
14.  Do previous offences predict violent acts in psychiatric patients : a retrospective study in Hungary = Pszichiátriai betegségben szenvedők erőszakos bűncselekményeinek összefüggése korábbi bűnelköv...
15.  Drog és bünözés
16.  Drogepidemiológiai vizsgálat kábítószer-bűncselekmények miatt elítéltek körében
17.  Droghasználat a fiatalkorú bűnelkövetők körében Magyarországon
18.  Drogproblémák : 6. [r.], "Drogok és bűnözés"
19.  Az elmeállapot megfigyelése büntetőeljárásban
20.  Emberölések gyermek- és serdülőkorban
21.  Fiatalkori bűnelkövetés Svédországban
22.  Fiatalkorú elítéltek drogfogyasztásának okairól
23.  Fiatalkorúak bűnelkövetésének megelőzése és kezelése Nyugat-Ausztráliában
24.  A fiatalkorúak büntetőjogi változásának gyakorlatából
25.  A fiatalkorúakkal szemben elkövetett szexuális bántalmazás meghatározása és gyakorisága
26.  A foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés bűncselekmény megvalósulásának lehetőségei : 1. r.
27.  A forenzikus pszichiátriai ellátás a németországi modellben : 1. r., Törvényi háttér és a terápiás gyakorlat
28.  Halált okozó súlyos testi sértés - epilepsziás tudatzavar, ittasság és organikus pszichoszindróma : forenzikus neuro-pszichiátriai esettanulmány
29.  Az illegális gyógyszerforgalmazók trükkjei és a hatóság javaslatai : reklámjog: a hatósági tapasztalatok összegzése
30.  Kapaszkodók (a pszichiáter szemével)
31.  Kendőzetlen valóság : a csecsemőgyilkosság pszichológiai háttere
32.  Kriminalizáció és medikalizáció a drogfogyasztás hazai megitélésében
33.  A kábítószer-bíróságok bemutatása
34.  A kábítószerrel visszaélés és a bűnözés összefüggései egy empirikus vizsgálat alapján
35.  Képalkotás a bűnüldözés szolgálatában - body packerek vizsgálatainak radiológiai és terápiás vonatkozásai - öt év tapasztalata
36.  Major pszichiátriai zavarok és a filicídium kapcsolata : női elkövetők által - pszichotikus állapotban - gyermekek sérelmére elkövetett emberölések deskriptív elemzése
37.  Nemi szerepek a bőnözésben
38.  A pszichiáter szerepe az erőszakos szélsőségesség elleni fellépésben
39.  Pszichiátria, forenzikus pszichiátria és társadalom
40.  A Pszichiátriai Szakmai Kollégium állásfoglalása a pszichiátriai betegségben szenvedő bűnelkövetők elhelyezésének problémáiról
41.  Pszichoanalitikus megjegyzések a bűn problémaköréhez
42.  Pszicológusok szerepe a kriminalisztikában
43.  A resztoratív igazságszolgáltatás szemléletének alkalmazása
44.  A szkizofrénia és a bűnelkövetés kapcsolata
45.  Sürgősségi ellátás és halottvizsgálat a bűnügyi helyszíneken
46.  Titkolt terhességek, csecsemőgyilkosságok : mit tehet(ne) a segítő szakember...
47.  Tudatelméleti működés bűnelkövetőknél
48.  Veszélyeztetettség és kriminalitás a gyermek- és ifjúkorban
49.  Az új pszichoaktív anyaggal visszaélés büntetőjogi szabályozásának alakulása Magyarországon a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények viszonylatában
50.  Az újszülött megölése - a büntetőjog oldaláról

  Mind kijelölve: