Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

Pálóczi Katalin - Kapcsolódó tételek


1.  Activation antigens in patients with Sjögren's syndrome
2.  Antitestmediált sejtspecifikus vérképzőrendszeri autoimmun betegségek
3.  Autológ hemopoetikus őssejt-transzplantáció eredményei chronicus myeloid leukaemiában
4.  Autológ vér-őssejt mobilizáció és transzplantáció krónikus myeloid leukaemiában
5.  Characterization of T lymphocyte subsets in hairy cell leukaemia: influence of splenectomy and correlations with the clinical stage of the disease
6.  Chronikus graft versus host betegség a reumatológiai gyakorlatban : esetismertetés
7.  A citokinterápia alkalmazása hematológiai betegségekben
8.  Clinical value of cytomorphologic, immunologic and cytogenetic investigations of acute leukaemias
9.  Complement-mediated immune complex solubilization and precipitation inhibition in sera of patients with non-Hodgkin's lymphoma
10.  Csontvelő transzplantációs program Magyarországon: beszámoló az 1990-1995 közötti időszakról
11.  A csontvelő-átültetés pszichoszociális vonatkozásai : bizonytalanság és életveszély
12.  A csontvelő-átültetés után kialakuló B-sejt-készlet : a korlátozott ellenanyag-sokféleség molekuláris alapjai
13.  A csontvelő-átültetés után kialakuló korlátozott ellenanyagkészlet : homogén immunglobulinok
14.  Cytochemiai, immunológiai és génátrendeződés vizsgálatok felnőttkori akut leukaemiákban
15.  Donorsejt eredetű akut leukaemiák allogén csontvelő-transzplantációt követően
16.  Familial multiple myeloma : two more families
17.  A felnőttkori coeliakia felismerésének lehetősége szűrővizsgálatok alkalmazásával immunológiai szakambulancián jelentkező betegekben
18.  Flow cytometric analysis of CD133+ and CD34+ cell subsets in autologous peripheral blood stem cell harvests
19.  Genom polimorfizmus vizsgálatok alkalmazása allogén csontvelő-transzplantációt követően
20.  Génátrendeződés leukaemiákban
21.  A haemopoeticus őssejtek átültetését kondicionáló kezelések malignus hematológiai betegségekben
22.  A hajas sejtek (hairy-cell) leukaemia (HCL)
23.  Hemopoetikus őssejtátültetés során fellépő cardiopulmonalis és nefrológiai szövődmények
24.  IgD-myeloma
25.  Immunfenotípus vizsgálata akut leukaemiákban: a minimális reziduális betegség kimutatási lehetősége
26.  Az immunfenotípus-meghatározás jelentősége leukaemiás vérképpel járó érett sejtes non-Hodgkin-lymphomákban : újabb lehetőségek
27.  Az immunkomplexek : új eredmények és klinikai jelentőségük
28.  Az immunrendszer regenerációja csontvelő-átültetés után = Immune reconstitution after bone marrow transplantation
29.  Az immunrendszer újrafejlődése csontvelő-átültetést követően : az allogén őssejtterápia immunológiai vonatkozásai
30.  Az intravénás immunglobulin főbb immunmodulációs hatásai
31.  Kikuchi-Fujimoto lymphadenitis : Malignus lymphomával összetéveszthető ritka, jóindulatú megbetegedés
32.  A kimerizmus immunpatológiai és klinikai jelentősége csontvelő-transzplantációban és szervátültetésekben
33.  Minimális reziduális leukaemia vizsgálatának jelentősége az akut leukaemiás betegek kezelésében
34.  Molekuláris genetikai vizsgálatok szerepe az akut leukaemiák diagnosztikájában és a maradék leukaemia kimutatásában
35.  Myelobromol farmakokinetikai vizsgálata csontvelő-átültetés előtti kondicionálást követően
36.  Myeloma multiplex kezelése
37.  A Notch-jeltovábbító rendszer szerepe a vérképzés szabályozásában
38.  Az orvosképzés és orvostovábbképzés első immunológiai tanszékének története és szerepe az immunológiai oktatás elterjedésében
39.  The pattern of activation antigen expression on T-Lymphocyte subpopulation in infectious mononucleosis
40.  Pepipheral blood leukocyte subpopulations a long time after posttraumatic splenectomy
41.  Philadelphia chromosoma chimera génje molekuláris genetikai kimutatásának tapasztalatai
42.  Rituximab és szekvenciális mentő kemoterápia sikeres alkalmazása primer refrakter klasszikus Hodgkin-lymphomában
43.  A sejtfelszíni antigének heterogenitása B-sejtes krónikus lymphoid leukaemiában
44.  A sejtközvetített immunválasz effektor sejt előalakjainak meghatározása : 2. [r.], A klinikai alkalmazhatóság vizsgálata
45.  A sejtközvetített immunválasz effektor sejt előalakjainak meghatározása emberi transzplantációknál : 1. [r.], Kontroll vizsgálatok
46.  Specifikus ellenanyagok immunterápiás alkalmazása a transzplantációk klinikai gyakorlatában
47.  Természetes humán alfa interferon alkalmazása oralis vírusfertőzésekben és következményes betegségekben
48.  A természetes és az antitest-dependens celluláris citotoxicitás alakulása a hajas sejtes leukémia különböző klinikai stádiumaiban
49.  Vérképző őssejtek a gyógyításban
50.  Új, sugárzásmentes csontvelő-transzplantációs kondicionáló kezelés dibróm-mannitollal krónikus myeloid leukaemiában

  Mind kijelölve: