Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

SZOCIOLÓGIA, ORVOSI - Kapcsolódó tételek

<< 1 2 >>

1.  Az asszimiláció ára : cigány betegek és családjuk körében végzett vizsgálatok
2.  A biotechnológia és az orvostudomány vívmányainak lakossági fogadtatása
3.  A demográfia helyzete és feladatai
4.  A depressziós tünetegyüttes előfordulása a fiatal roma nők körében
5.  A diskurzustól a dialógusig
6.  A diszkurzív szuicidológia elmélete és alkalmazása az öngyilkosszövegek, illetve búcsúlevelek vizsgálata terén
7.  Durkheim öngyilkosság-elméletének ellenőrzése Magyarországon
8.  Az egészség komplex megközelítése mint az egészség-szociológiai vizsgálatok elméleti kerete
9.  Egészségbiztosítás alulnézetben
10.  Egészségbiztosítás alulnézetben
11.  Az egészséges élettartam Kelet-Közép Európában
12.  Az egészségi állapot szociológiája: egészség, betegség, társadalom
13.  Egészség-magatartási adatok egy magas és egy alacsony öngyilkossági rátájú megye mintáiban
14.  Egészségszociológia, szociális ökológia, médiademokrácia
15.  Egészségügyi intézményekben létrejövő megbetegedések (fertőzések) szociológiai tényezői
16.  Az egészségügyi és gyógyítás értékvesztése
17.  Fiatal roma nők véleménye egészségi állapotukról és egészségügyi ellátásukról
18.  A fogyatékosok társadalmi integrációja és a gyógypedagógia szociológiai értelmezése
19.  A gyermekvállalási kedv és az egészségügy kapcsolata
20.  Hajléktalanság és egészségi állapot
21.  Hitelesség, meggyőzés és a gyógyítómunka hatékonysága
22.  Hogy vannak nyugdíjas orvosaink? : a nyugdíjas orvos kutatás 2015-2016 részletes eredményeiből
23.  Hátrányos helyzet és egészségi állapot egy ifjúságkutatás tükrében
24.  Az intrauterin retardáció szociális háttere
25.  Az ismételt öngyilkossági kísérletet elkövetők jellemzői : áttekintés a WHO/EURO Multicentrikus Európai Szuicidológiai Kutatás pécsi centrumának adatai alapján
26.  A klimaktérium szociológiai vonatkozásai
27.  Kutatási kérdőjelek az egészségügyi szervezetfejlesztésének vizsgálatában
28.  Magyarországi alkoholbetegek szociológiai jellemzői és öndestrukciós előzményei
29.  A menopausa, a klimaktérium szociálepidemiologiai hátterének vizsgálata
30.  A munkanélküliség orvoslélektani kérdései
31.  Nyugdíjas orvosok helyzete Magyarországon - országos, reprezentatív felmérés eredményei alapján
32.  Nógrád megye 1970-1994 közötti, befejezett öngyilkossági eseményeinek elemzése
33.  Az orvos-beteg kommunikáció szociológiája és szociálpszichológiája
34.  Az orvosi szociológia szerepe az égés balesetet szenvedett gyermekek gyógyításában, rehabilitációjában
35.  Az orvosok megbetegedéséről és halandóságáról
36.  Az orvosokkal, orvostanhallgatókkal kapcsolatos vizsgálatok távlatai
37.  Az orvostudomány, az alternatív gyógyászat és az orvosi szociológia
38.  Orvostudomány és szociológia - avagy miért érdekes egy orvos számára a társadalomismeret?
39.  Az orális egészségmagatartás vizsgálatának szociológiai lehetőségei
40.  A pszichológiai jóllét szociodemográfiai korrelátumai, kapcsolata a big five vonásokkal és az optimizmussal
41.  Pszichoszociális folyamatok a munkahelyen : a pszichoanalitikus tárgykapcsolat elméletek integrálása a szervezeti tanácsadásba
42.  Pszichoszociális tényezők és egészségi állapot
43.  A pénz csökkenésének etikai hatásai a gyermekgyógyászatban
44.  Rendszeres testedzés és a szociökonómiai státusz összefüggései magyar reprezentatív mintában
45.  A szervezett emlőszűréseken való megjelenés és távolmaradás motívumainak szakirodalmi áttekintése
46.  A "szerzett" szívbetegségek kongenitális eredetéről
47.  Szexuálszociológiai szekció a Magyar Szociológiai Társaság Kongresszusán : Miskolc, 1993. júl. 9.
48.  Szocialpaediatriai szemlélet és gyakorlat a gyermekorvosi munkában : Schöpf Merei Ágost emlékezete
49.  Szociológiai és pszichológiai tényezők jelentősége az ischaemiás stroke patogenezisében : 1. r.
50.  A szubjektív egészségi állapot kutatási hátterének többszintű megközelítése a társadalmi egyenlőtlenségek tükrében

  Mind kijelölve:         



<< 1 2 >>