Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

PSZICHOLÓGIAI ELMÉLET - Kapcsolódó tételek


1.  Adalékok az allergiás megbetegedések tünet-üzeneteinek megértéséhez
2.  Adatok az evészavarok disszociációs hipotéziséhez : Egy különös eset hipnoterápiája
3.  A Bizonytalanságintolerancia Skála rövidített változatának magyar nyelvű adaptációja
4.  Egy középkemény szcientista aggodalmai
5.  Fairbairn és a csábításelmélet újraértelmezése
6.  A freudi csábításelmélet újraértelmezésének lehetőségei
7.  Halotti tor | halálszimbólumok az étkezésben és az evészavarokban
8.  Halál- és újjászületés-analógiák a pszichoterápiában
9.  A halálközeli élmények magyarázatai
10.  Harkai Schiller tudományos szemlélete harminc év néhány felismerésének tükrében
11.  A hatalom problémája Gregory Bateson és Michel Foucault munkásságában
12.  Az informatív morfogenetikus variánsok jelentősége a szkizofrénia idegfejlődési elméletében
13.  A jó, a rossz és a bal: gyermekek téri viszonyokat leíró kifejezéseinek kognitív fejlődéslélektani vizsgálata
14.  A kapaszkodási reflex humánetológiai megközelítése
15.  Kognitív stílus és szocializáció: O. J. Harvey elméletének és módszerének hazai adaptálása
16.  A kvalitatív pszichológia új szenzibilitása előszó
17.  A maszk mint a személyiség metamorfózisának eszköze
18.  A megismerés egységes elmélete - kései szintézis : Newell, A. Unified theories of congnition című könyvéről
19.  A mindenható anya: a gyermekkor és a mitológiai fantáziák vizsgálata
20.  Mozart-Bergman: Varázsfuvola : implicit pszichológiai elmélet a személyiség éréséről
21.  Működési zavarok és megújulási törekvések a tudományos pszichológiában, a 21. század elején
22.  Az ontológiai bizonytalanság kérdésnek újraértelmezése
23.  Pszichoarcheológia, pszichoszintézis és sámánizmus Para(pszicho)frázis
24.  A régésztől a történészig: egy új paradigma körvonalai a pszichoanalízisben
25.  Schiller kutatásainak jelentősége az újabb fejlemények fényében
26.  A szabad elme illúziója
27.  A személyiség architektóniája
28.  A személyiség architektóniája
29.  A személyiség architektóniája
30.  A séma fogalma a kognitív pszichológiában : régi és új értelmezések
31.  A terápiás kapcsolat neurofenomenológiai elemzése a rituális gyógyításban
32.  Tárgyfüggő és beszélőfüggő perspektívák óvodások téri kifejezéseiben
33.  A téri helyzet szerepe az alakészlelésben - az ábrairányok észlelését és tetszését meghatározó tényezők
34.  A téri kifejezések alaktana magyar gyermekeknél: vizsgálat a Childes-adatbázis alapján
35.  A versengésre vonatkozó tudományos nézetek
36.  Vidéki lét vagy kontempláció, mint a megismerés és szellemi kiteljesedés csúcsélménye Madách művészetében
37.  Az önfelismeréstől a tudatelméletig

  Mind kijelölve: