Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

JOGSZABÁLYOK - Kapcsolódó tételek

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 >>

1.  15/1990. (IV. 23.) SZEM rendelet a súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról
2.  17/200. (II. 13.) Korm. rendelet a minőségi és hatékony gyógyszerrendelés ösztönzéséről
3.  1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól
4.  1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól : 2011. április 1-jén hatályos szöveg
5.  2000. évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységről
6.  2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
7.  2001. évi ... törvény az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról, valamint az orvosi tevékenység végzésének formáiról
8.  2001. évi CVII. törvény : 2. r.
9.  2001. évi CVII. törvény az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról, valamint az orvosi tevékenység végzésének formáiról
10.  A 2001. évi CVII. törvény az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról, valamint az orvosi tevékenység végzésének formáiról
11.  2001. évi CVII. törvény Az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról, valamint az orvosi tevékenység végzésének formáiról : 3. r.
12.  2001. évi CVII. törvény az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról, valamint az orvosi tevékenység végzésének formáiról : 4. r.
13.  A 2001. évi CVII. törvény indoklása az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról, valamint az orvosi tevékenység végzésének formáiról : általános indoklás
14.  2003. október 1. és december 31. között megjelent, az ÁNTSZ és központi szervei részére új, vagy módosuló feladatot és hatáskört megállapító jogszabályok
15.  2003. évi ... törvény az egészségügyi szolgáltatókról és az egészségügyi közszolgáltatások szervezéséről
16.  2003. évi LXXXIII. törvény a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamaráról
17.  2003. évi XLIII. Törvény az egészségügyi szolgáltatásokról és az egészségügyi közszolgáltatások szervezéséről
18.  2006. évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról : 2011. április 1-jén hatályos szöveg
19.  229/2001. (XII. 5.) Korm. rendelet a háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosi alapellátási vállalkozások támogatásáról
20.  A 233/1966. (XII. 26.) Kormány-rendelet a veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos eljárás szabályozásáról
21.  3/2010. (I. 26.) rendelet az ápolói tevékenység kompetenciáiról
22.  4 órás bérért, 8 órában, 12 órás feladatellátás
23.  42/2003. (VII. 17.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról szóló 32/1997. (X. 28.) NM rendelet módosításáról
24.  A 47/1999. (X.6.) EüM rendelet hatályát megelőző időszak orvos-technikai eszközökre vonatkozó okiratai és érvényességük
25.  48/2009. (XII. 29.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet módosításáról
26.  60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről : részletek
27.  77/1999. (XII. 29.) EüM rendelet a betegjogi képviselő jogállásáról és az eljárására vonatkozó szabályokról
28.  Az abortusz alkotmányosságáról
29.  Abortusz és fogamzásgátlás Magyarországon (1880-1900)
30.  Az abortuszrendeletek története
31.  Az abortuszrendeletek története
32.  Acacia rigidula versus other Acacia taxa: An alarming issue in the European novel food regulation and food supplement industry
33.  Adatkezelések az egészségügyben
34.  Adatvagyon-gazdálkodás, elektronikus adatkezelés
35.  Adatvédelem a praxisban : legalább előzetesen tájékoztassanak!
36.  Adatvédelem az egészségügyben
37.  Adatvédelem és kábítószer-fogyasztás az ügyvédi gyakorlat nézőpontjából
38.  Az adatvédelmi törvény alkalmazása az egészségügyi gyakorlatban
39.  Adherencia program, támogatásvolumen szerződés, vagy valami más? - a jogi elhatárolás szempontjai
40.  Adózások és járulékok változásai 2001 : változások a finanszírozásban, a kötelező alkalmassági vizsgálatban és az ügyeletekben
41.  Az ajánlattevők versenytárgyaláson való összejátszása, és annak gyanút keltő jelei
42.  Aktualitások az egészségügy jogi normatíváiból
43.  Aktív eutanázia? : döntött az Európai Emberi Jogi Bíróság
44.  Aktív eutanázia vagy asszisztált öngyilkosság?
45.  Alapellátás: alapfokon
46.  Az alapellátás jogi szabályozásával kapcsolatos feladatok
47.  Az alapellátás jogi szabályozásával kapcsolatos feladatok
48.  Az alapellátási vállalkozások felhalmozási támogatásáról
49.  Alapjogi visszásságok: az alapvető jogok biztosának jelentése az egészségügyi dolgozók helyzetéről
50.  Alkoholpolitika és -stratégia : koncepció - javaslat

  Mind kijelölve:         << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 >>