Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

Kelecsényi Zsolt - Kapcsolódó tételek


1.  A Butilát, Molinát és Vernolát herbicidek citogenetikai hatásának vizsgálata, egércsontvelői mikronukleusz tesztben
2.  A limfociták kromoszómaaberrációi, mint a rákkockázat biomarkerei
3.  Molinát és Vernolát gyomirtó repair-szintézist indukáló hatásának vizsgálata primér patkánymájsejt tenyészetben
4.  A sporadikus kromoszómaaberrációk alakulása 1986-2001 között vizsgált egészséges személyek limfocitáiban

  Mind kijelölve: