Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

ÁLLKAPOCS - Kapcsolódó tételek


1.  Ajak-, állcsont- és szájpadhasadékok sebészi kezelése
2.  Az arc-állcsont régióban végzett csontpótló műtétek összehasonlító Cone Beam Computed Tomography (CBCT) vizsgálatára alkalmas mérési módszer definiálása és standardizálása
3.  Augmentáció és implantáció : kétlépéses műtéti eljárás a súlyos csontreszorpciót szenvedett fogatlan alsó állcsonton
4.  Csavar implantátum behelyezése az állcsontba az 1930-as években a debreceni Sebészeti Klinikán
5.  EACMS kongresszus : Hága, 1994.
6.  Az eosinophil granuloma előfordulása az állcsontokban : esetismertetés
7.  Esztétika kicsit másképp - smylist diagnosztika : olvass az arcból, gondolkozz komplexen!
8.  A felső állcsont helyreállítása mikrosebészeti módszerrel átültetett lapockacsonttal
9.  Fibula free flap: az állkapocshiány pótlásának mikrosebészeti műtéti módszere
10.  A fogászat alternatív dimenziói : a szemfogvezetés bölcsessége
11.  A fogászati kezelések esztétikumának maximalizálása átgondolt multidiszciplináris kezelési stratégia segítségével
12.  A gnatológia elméleti alapjai és gyakorlati jelentősége a fogorvoslásban
13.  Gnatológiai fogalmak egységesítése : 4. r.
14.  Gnatológiai fogalmak egységesítése : 1. r.
15.  Gnatológiai fogalmak egységesítése : 2. r.
16.  Gnatológiai fogalmak egységesítése : 3. r.
17.  Gnatológiai fogalmak egységesítése : 5. r.
18.  Gorham-Stout betegség a felső állcsonton: esetleírás és irodalmi áttekintés
19.  A gyógyszer okozta állcsontnekrózis prognózisát befolyásoló faktorok
20.  Harc a kortikális lemezért
21.  Horizontális csontaugmentáció és implantáció : egy irányított, kétlépcsős csontregenerációs eljárás
22.  Implantáció és augmentáció lehetőségek és korlátok az orális implantologiában, augmentáció után
23.  Implantációs rehabilitáció az alsó állcsonton
24.  Komplex defektusok csontaugmentáció
25.  Mandibula angulusz-ramusz és ízületi fejecs pótlása érnyeles fibulalebennyel
26.  A mandibula corpus néhány átlag mérete állkapocspótlások tervezéséhez
27.  Milyen condylus-pozíciót eredményez a támasztócsapos regisztrálás?
28.  Mágneses kalapács alkalmazásával szerzett tapasztalataink a csontmegmunkálásban és az implantolágióban
29.  A praemaxilla nagy csontcystája újszerű kezelésével nyert tapasztalatunk
30.  Preortodonciai kortikocízió és szimultán csont augmentáció a bukkális alveoláris dehiszcencia prevenciójában : esetismertetés
31.  Szimmetrikus exostosis az állkapcson
32.  Tapasztalataink az Otten-féle mandibulomaxillaris rögzítéssel
33.  A teljes alsó fogpótlás alaplemezének hátsó széle és a tuberculum alveolare mandibulae viszonyának vizsgálata
34.  Állcsontcysták
35.  Az állcsontcysták epidemiológiai vizsgálata
36.  Állcsontgerinc augmentáció és vékony, valamint vastag cukor keresztkötött kollagén membrán csontosodása L-alakú defektusnál - állatkísérletben
37.  Az állcsontok körülírt hiányainak pótlása Ossynth és Ossnativ hidroxilapatit kerámia beültetésével
38.  Az állkapocs néhány jobb és bal oldali méretének összehasonlító vizsgálata
39.  Az állkapocsízületi károsodás kezelése szteroiddal, illetve hialuronsavval

  Mind kijelölve: