Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

TÁPLÁLKOZÁSI ZAVAROK - Kapcsolódó tételek

<< 1 2 3 4 5 >>

51.  Az evészavar okai : nyílt és rejtett dimenziói, a kötődés és a testkép kapcsolata
52.  Evészavarok : az anorexia és a bulimia prevalenciája, háttere és következményei
53.  Evészavarok a sportban - sport az evészavarokban
54.  Az evészavarok addikciós modellje
55.  Az evészavarok családi kockázati és protektív tényezői
56.  Az evészavarok egy lehetséges kockázati tényezője: a szülők megjelenéssel kapcsolatos elvárásai
57.  Az evészavarok epidemiológiai vizsgálata erdélyi román, magyar, illetve szász középiskolások körében
58.  Az evészavarok epidemiológiai vizsgálata romániai román, illetve magyar kultúrák tükrében
59.  Az evészavarok farmakoterápiájának újabb kérdései
60.  Az evészavarok jelentősége a magyar élsportoló populációban : az első epidemiológiai vizsgálat eredményei
61.  Az evészavarok kezelésében használt új pszichoterápiás módszerek
62.  Az evészavarok kezelésének mindennapos buktatói
63.  Evészavarok kockázati tényezői a divatszakmában dolgozók narratívumaiban
64.  Az evészavarok kontinuum hipotézise, egy modell alakulása az 1970-es évektől napjainkig
65.  Az evészavarok modern formái
66.  Az evészavarok nőgyógyászati vonatkozásai
67.  Az evészavarok prevalenciája a középiskolás korosztályban 10 év távlatában
68.  Evészavarok prevalenciája policisztás ovárium szindrómás nők körében
69.  Az evészavarok transzgenerációs átörökítésének lehetőségei : irodalmi áttekintés
70.  Az evészavarok társadalomlélektani háttere
71.  Az evészavarok és a gasztoenterológiai megbetegedések magatartásorvoslási szemlélete
72.  Az evészavarok és a kényszerbetegség kapcsolata
73.  Evészavarok és a média - a magazinolvasási szokások és az evészavarok lehetséges kapcsolata
74.  Az evészavarok és a személyiség kapcsolata a középiskolás korosztályban
75.  Evészavarok és a termékenység
76.  Az evészavarok és kezelésük
77.  Evészavarok és pszichózis
78.  Evészavarokról egészségpszichológiai megközelítésben: a kognitív információfeldolgozás patogenetikai modellje
79.  Az evészavarral küzdő páciensek táplálkozási szükségleteinek megértése/megismerése
80.  Evészavartünetek, problematikus evési magatartás egyes kamaszkori krónikus betegségekben
81.  Examining the relationship between fitness-related self-conscious emotions, disordered eating symptoms, and morbid exercise behavior: An exploratory study
82.  Falánkság, túlsúly, elhízás : az obesitas pszichoterápiás megközelítése
83.  A falászavar (binge eating disorder) kezelése
84.  A falászavar jellemzői és kezelési lehetőségei
85.  Fiatal nők testértékelésének összefüggése étkezési zavarokkal és pszichológiai jellemzőkkel
86.  Fogyás határok nélkül
87.  A fogállományvesztés mint a bulimia nervosa stomatológiai megjelenési formája : gondolatok egy eset kapcsán)
88.  Food addiction and lifetime alcohol and illicit drugs use in specific eating disorders
89.  Geophagia
90.  Gondolatok a diabetes mellitus pszichés háttértörténéseiről egy fiatal nőbeteg esetismertetése kapcsán
91.  Gyakran társul a depresszióhoz, szorongáshoz, borderline személyiségzavarhoz evés- és testképzavar?
92.  A gyermek- és serdülőkori evészavarok
93.  Gyermekkori ortorexia - kinek a betegsége?
94.  A gén-környezet interakció szerepe az evészavarok kialakulásában
95.  A hangulatzavarok és az evészavarok összjátéka
96.  Hemodialízissel kezelt betegek (alul)tápláltsága, annak rizikófaktorai és kapcsolatuk a kardiovaszkuláris szövődményekkel
97.  A hipnoterápia szerepe a táplálkozási magatartás zavarainak kezelésében
98.  Hiányállapot is állhat a háttérben : a B-vitaminok szerepe a neuropathiák kialakulásában és progressziójában
99.  Hungarian experiences with the Beliefs About Attractiveness Scale = Magyar tapasztalatok a Vonzóságról Alkotott Hiedelmek Skálával
100.  I. Magyar Evészavar Kongresszus : Budapest, szeptember 22-23.

  Mind kijelölve:         << 1 2 3 4 5 >>