Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=117674
MOB:2015/1-2
Szerzők:Káplár Mátyás; Bernáth László; Kiss Enikő Csilla
Tárgyszavak:MENTÁLIS EGÉSZSÉG; EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS; PSZICHOLÓGIAI TESZTEK
Folyóirat:Egészségfejlesztés - 2014. 55. évf. 4. sz.
[https://ojs.mtak.hu/index.php/egfejl/index]


  Az átlagos, egészséges személyiségprofil meghatározása Szondi-teszttel / Káplár Mátyás, Bernáth László, Kiss Enikő Csilla
  Bibliogr.: p. 13-14. - Abstr. hun., eng.
  In: Egészségfejlesztés. - ISSN 1786-2434, eISSN 2498-6666. - 2014. 55. évf. 4. sz., p. 7-14. : ill.


A lelki egészségmegőrzés és egészségfejlesztés személyiséglélektani aspektusának egyik kulcskérdése, hogy olyan személyiségjegyeket tudjunk meghatározni, melyek az egészség megőrzése és fejlesztése szempontjából az egyén számára előnyösek. Vizsgálatunkban a Szondi Lipót által kidolgozott személyiségteszt, a Szondi-teszt eredményeit vettük alapul, ennek segítségével modelleztük a napjainkban Magyarországon jellemző átlagos személyiségprofil meghatározását. A vizsgálatban 190 fő 10 profilos Szondi-tesztjét készítettük el. Eredményeink alapján elmondható, hogy a modellezett módszer alkalmas nagymintás vizsgálatok lefolytatására. A tájékoztató jellegű teszteredmények - várakozásunknak megfelelően - nagyfokú stabilitást mutatnak, mely igazolhatja a Szondi-teszt, mint személyiségvizsgáló eljárás hatékonyságát és használhatóságát. A személyiség jellemzői között az egyik legki-emelkedőbb jelenség a szorongás nagyfokú megjelenése mind egyéni, mind kapcsolati, mind pedig egzisztenciális szinten. Ehhez kapcsolódik az én gátoltságának jelensége, mely szerint az egyén - bár rendelkezik célokkal -, ezek megvalósításáról, az önmegvalósításról lemond. Ezzel szemben megfigyelhető, hogy az egyénekben megnövekedett az intimitásra és a személyszeretetre való igény. Erőforrásként jelentkezik, hogy a kialakult kapcsolatokat odaadás és hűség jellemzi. Ezekre alapozva, megerősítve biztosítható az egyén belső egyensúlya, mely az egészség egyik kulcsfontosságú tényezője. Célként fogalmazható meg a szorongás szintjének csökkentése, valamint az önbecsülés növelése, és ezen keresztül az önmegvalósítás elősegítése.