Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=79999
MOB:2009/2
Szerzők:Vértesaljai Márton; Piróth Zsolt; Fontos Géza; Tóth Attila; Simor Tamás; Andréka Péter; Lueff Sándor; Réti Marienn; Masszi Tamás
Tárgyszavak:MYOCARDIALIS INFARCTUS; ŐSSEJT-TRANSZPLANTÁCIÓ
Folyóirat:Magyar Orvos - 2009. 17. évf. 3. sz.
[https://elitmed.hu/kiadvanyaink/magyar-orvos/archivum]


  Csontvelői őssejt-transzplantáció akut szívizominfarktusban / Vértesaljai Márton [et al.]
  Bibliogr.: p. 42. - Abstr. hun., eng.
  In: Magyar Orvos. - ISSN 1217-6052. - 2009. 17. évf. 3. sz., p. 39-42. : ill.


Az intrakoronáriás csontvelői őssejt-transzplantáció a szisztolés balkamra-funkció javulásához vezet akut miokardiális infarktuson átesett betegek esetében. Annak ellenére, hogy az őssejtterápia pontos mechanizmusa máig vita tárgyát képezi, az őssejtterápia gondolata mára már klinikai alkalmazási lehetőséggé vált - klinikai vizsgálatokban alkalmazott kiegészítő terápiás lehetőségként. Jelen közleményben a szerzők beszámolnak az első magyarországi, akut miokardiális infarktust követően végzett csontvelői őssejt-transzplantációkkal kapcsolatos tapasztalataikról. Eddig tíz, akut ST-elevációs miokardiális infarktuson átesett beteg esetében került sor az occludált, majd megnyitott koszorúsér ismételt koronarográfiája kapcsán tisztított, autológ csontvelői őssejtek bejuttatására. A vizsgálat primer végpontja az ejekciós frakció változása, melyet a beválasztáskor, illetve a 6 hónappal később végzett szív-MRI-vizsgálattal határozunk meg. A beavatkozás nem növelte az in-stent restenosis előfordulását, és nem volt észlelhető proarrhythmiás hatása sem.