Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=82932
MOB:2007/3
Szerzők:Pellet Sándor; Giczi Ferenc; Gáspárdy Géza; Temesi Alfréda
Tárgyszavak:RADIOLÓGIA; SUGÁRÁRTALMAK
Folyóirat:Magyar Radiológia - 2007. 81. évf. 1-2. sz.
[https://elitmed.hu/kiadvanyaink/magyar-radiologia/archivum]


  Az intervenciós radiológia sugár-egészségügyi vonatkozásai / Pellet Sándor [et al.]
  Bibliogr.: p. 38-39. - Abstr. hun., eng.
  In: Magyar Radiológia. - ISSN 0025-0287. - 2007. 81. évf. 1-2. sz., p. 32-39. : ill.


Az intervenciós radiológia viszonylag új, nagyon dinamikusan fejlődő, költséghatékony ága a radiológiának. Célja a műtétet segítő vagy helyettesítő és sok esetben életmentő beavatkozások végzése valamely képalkotó eljárás (leggyakrabban angiográfia, röntgenátvilágítás) révén. Az intervenciós radiológiai eljárások során rendszerint nagyobb sugárterhelés éri mind a személyzetet, mind a pácienseket, mint a hagyományos röntgenfelvételezés vagy -átvilágítás alkalmával. Ezért determinisztikus sugárhatások is előfordulhatnak. A dózismérés eszköztárába a filmdozimetria, a termolumineszcens dozimetria, a dózis-mező szorzat mérése, a félvezető detektorok és a személyi elektronikus doziméter tartoznak. A sugárterhelés csökkentésének alapja - mind a páciens, mind a személyzet számára - a sugárvédelmi képzés. Fontos szabály, hogy a beteg sugárterhelésének csökkentése együtt jár a személyzet sugárterhelésének csökkentésével. Megfelelő eszközökkel és képzéssel a legtöbb sérülés elkerülhető.