Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=40600
MOB:2001/4
Szerzők:Szloboda Imréné
Tárgyszavak:EPIDEMIOLÓGIA; ÁPOLÓK, KÓRHÁZI
Folyóirat:Nővér - 2001. 14. évf. 2. sz.
[https://elitmed.hu/kiadvanyaink/nover/archivum/ ]


  Epidemiológiai szakápolók foglalkoztatása a kórházakban / Szloboda Imréné
  Bibliogr.: p. 15-16. - Abstr. hun., eng.
  In: Nővér. - ISSN 0864-7003, eISSN 1588-1423. - 2001. 14. évf. 2. sz., p. 9-16. : ill.


Vizsgálat célja: annak megismerése, hogy az epidemiológiai szakápolói szakképzés elindulása után 5 évvel a végzettek helye, szerepe, foglalkoztatása hogyan alakult a hazai kórházakban. Vizsgálati minta és módszer: a vizsgálat 2000 decemberéig oklevelet kapott epidemiológiai szakápolók (110 fő) között, önkitöltős kérdőívvel készült. Eredmények: a kérdőíveket a végzettek 84,5%-a válaszolta meg, közülük végzettségének megfelelő tevékenységet végez 68,8%. A válaszadók 73%-ának munkahelyi vezetője a kórház-higiénikus. A nosocomialis surveillance végzéséhez szükséges gyakorlati tapasztalatokat többségük saját intézeti programok során szerezte meg. Ezen programok eredményei, mivel egységes szakmai irányelvek hiányában eltérő módszerrel zajlottak, nehezen összehasonlíthatók. Az epidemiológiai szakápolók surveillance-on kívüli munkaköri feladatai sorában vezet a klasszikus kórházhigiénés tevékenység. A surveillance végzéséhez nélkülözhetetlen tárgyi eszközöket (iroda, telefon, számítógép) az intézetek vezetése közel 80%-ban biztosított a részükre. Munkájuk eredményesebb végzéséhez elsősorban gyakorlati jellegű továbbképzéseket, országosan egységes szakmai programokat és intézményeken belüli szemléletváltozást igényelnének. Következtetések: a vizsgálat eredményei a hazai infekciókontrollért tenni akaró és tenni tudó szakemberek figyelmét felhívják az egységes szakmai irányelveken nyugvó surveillance programok szükségességére, amelyek segítségével lehetővé válik ezen a területen nélkülözhetetlen alapadatok megszerzése, illetve az intézetek összehasonlítása mind önmagukkal, mind másokkal. Megvalósításukhoz országosan egységes szakmai célok nélkülözhetetlenek.