Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=152263
MOB:2021/4
Szerzők:Cuevas, Carlos De Las; Baptista, Trino; Motuca, Mariano; Villasante-Tezanos, Alejandro G.; Lazáry Judit; Pogány László; Leon, Jose De
Tárgyszavak:SCHIZOPHRENIA; GYÓGYSZERALKALMAZÁS A BETEG ÁLTAL; TERÁPIAHŰSÉG
Folyóirat:Neuropsychopharmacologia Hungarica - 2021. 23. évf. 4. sz.
[https://mppt.hu/folyoirat/#]


  Poor Adherence to Oral Psychiatric Medication in Adults with Schizophrenia May Be Influenced by Pharmacophobia, High Internal Health Locus of Control and Treatment Duration = A farmakofóbia, a belső egészségkontrollhely és a kezelés időtartama befolyásolhatja a szkizofrén betegek adherenciáját / Carlos De Las Cuevas [et al.]
  Bibliogr.: p. 399-403. - Abstr. hun., eng.
  In: Neuropsychopharmacologia Hungarica. - ISSN 1419-8711. - 2021. 23. évf. 4. sz., p. 388-404. : ill.


Célkitűzés: A vizsgálatban 212, szkizofrénia miatt Spanyolországban, Argentinában és Venezuelában ambuláns pszichiátriai kezelés alatt álló beteg vett részt, akik együttesen 387 pszichiátriai gyógyszert szedtek. Emellett a vizsgálatba 1160 olyan beteget is bevontunk, akik egyéb pszichiátriai betegség miatt álltak ambuláns kezelés alatt, ennek a betegcsoportnak a tagjai összesen 2067 pszichiátriai gyógyszert szedtek. Módszer: Logisztikus regressziós modellel vizsgáltuk a Sidorkiewicz skálával (SIdorkiewicz Adherence Tool) meghatározott adherenciát mint függő változót az egyes gyógyszerek esetében. Regressziós modellel meghatároztuk a dichotom független változók korrigált esélyhányadosát (OR): 1.) klinikai változók, 2.) a PHBQPT alskálái (a farmakofóbia és farmakofília megléte/hiánya, alacsony/magas pszichológiai reaktancia, belső egészségkontrollhely (Internal HLOC), és az orvos egészségkontrollhely (Doctor HLOC) alskálák pontszámai és 3.) a Beliefs About Medicines Questionnaire (BMQ) segítségével megítélt, az egyes gyógyszerekre vonatkozó szkepticizmus megléte/hiánya változók esetében. Eredmények: Mindkét betegcsoportban szignifikáns volt az esélyhányados (OR): 1.) farmakofóbia (OR=0,389 a szkizofrén csoportban, OR=0,591 a más pszichiátriai betegség miatt kezelt betegek csoportjában) és 2.) farmakofília (a szkizofrén csoportban OR=2,18, a más betegségek miatt kezeltek csoportjában OR=1,59; a szkizofrén csoportban az érték szignifikánsan magasabb volt, p=0,012). Az egy évnél hosszabb ideje tartó kezelés esetén a szkizofrén betegek csoportjában javult az adherencia (OR=1,92), az egyéb pszichiátriai betegségek miatt kezelt betegek csoportjában pedig romlott (OR=0,687). Négy esélyhányados (OR) csak a szkizofrén csoportban volt szignifi káns, a más betegség miatt kezelt betegekben nem: az egy évnél hosszabb kezelési időtartam (OR=0,161), magas belső HLOC pontszám (OR=0,389), extrém mértékű polipragmázia (OR=1,92), és a spanyolországi lakhely (OR=0,575). A vizsgálatban résztvevő 204 szkizofrén beteg együttesen 240 antipszichotikumot szedett, a nem szkizofrénia miatt kezelt csoportban pedig 301 beteg számára írtak fel összesen 315 antipszichotikumot. Három esélyhányados (OR) bizonyult szignifikánsnak az antipszichotikumokra vonatkozó adherenciát illetően a szkizofrén csoportban: a farmakofóbia (OR=0,324), az egy évnél hosszabb ideje tartó gyógyszeres kezelés (OR=0,362), és az antipszichotikumokkal kapcsolatos szkepticizmus (OR=0,535). Következtetés: Az antipszichotikumokra és más hatóanyagokra vonatkozó adherencia további vizsgálata szükséges annak érdekében, hogy az ezt befolyásoló tényezők közötti hasonlóságok és különbségek azonosíthatók legyenek a szkizofrénia és a más pszichiátriai betegségek miatt kezelt páciensek esetében.  Kulcsszavak: egészséghez való viszonyulás, adherencia, egészségmagatartás, pszichiátria, pszichofarmakológia, szkizofrénia