Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=151438
MOB:2021/4
Szerzők:Kovács Ottó; Szántó Zoltán; Vida Gábor; Juhász Árpád
Tárgyszavak:ADENOCARCINOMA; TÜDŐ DAGANATAI; SEBÉSZET
Folyóirat:Magyar Sebészet - 2021. 74. évf. 4. sz.
[https://akjournals.com/view/journals/1046/1046-overview.xml]


  Bal felső lebenyi adenocarcinoma és pulmonális vénás fejlődési rendellenesség együttes előfordulása / Kovács Ottó [et al.]
  Bibliogr.: p. 116. - Abstr. hun., eng. - DOI: https://doi.org/10.1556/1046.74.2021.4.2
  In: Magyar Sebészet. - ISSN 0025-0295, eISSN 1789-4301. - 2021. 74. évf. 4. sz., p. 114-116. : ill.


Esetismertetés: 60 éves férfi beteg esete kerül bemutatásra jelen közleményben. Operábilis bal felső lebenyi tüdő adenocarcinomája a lebeny rendellenes véna pulmonalis beömlésével (partial anomalous pulmonary venous connection PAPVC) szövődött. Az aortaív felett a hemiazygos vénába ömlő véna pulmonalis superior a bal véna brachiocephalicába vezette a bal felső lebeny vénás vérét, bal jobb shunt-öt okozva ezzel. A fejlődési rendellenességet egyértelműen csak a műtét során sikerült azonosítani. Az elvégzett bal felső lobektómia mindkét elváltozás defi nitív megoldását jelentette. Megbeszélés: Jelen közleményünkkel együtt a fellelhető szakirodalomban (PubMed) 32 esetleírás szerepel erről a ritka fejlődési anomáliáról. Ez aláhúzza a preoperatív computer tomográfi a (CT) jelentőségét és a mellkassebész szerepét a CT felvételek értékelésében.  Kulcsszavak: PAPVC, tüdődaganat, tüdőrezekció