Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=154026
MOB:2021/3
Szerzők:Németh Anikó; Irinyi Tamás
Tárgyszavak:PANDEMIA; SARS-COV-2; EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK; MUNKA; STRESSZ; KÉRDŐÍVES VIZSGÁLATOK
Folyóirat:Nővér - 2021. 34. évf. 5. sz.
[https://elitmed.hu/kiadvanyaink/nover/archivum/ ]


  Egészségügyi szakdolgozók munkahelyi bizonytalansága a COVID-19 pandémia idején / Németh Anikó, Irinyi Tamás
  Bibliogr.: p. 7. - Abstr. hun., eng.
  In: Nővér. - ISSN 0864-7003, eISSN 1588-1423. - 2021. 34. évf. 5. sz., p. 3-7. : ill.


A vizsgálat célja: A vizsgálat célja volt felmérni a COVID-19 pandémia időszakára vonatkozóan az egészségügyben dolgozók munkahelyi bizonytalanságának mértékét, illetve ennek összefüggéseit a munkahelyi és magánéletbeli stresszorokkal, melyek a COVID-19 pandémiával és az új egészségügyi szolgálati jogviszony bevezetésével kapcsolatosak. Anyag és módszer: A nem reprezentatív kvantitatív keresztmetszeti vizsgálat 2021.01.21. - 02.05. között történt egy saját szerkesztésű online kérdőívvel. Az adatfeldolgozás és elemzés Microsoft Excel és SPSS 23.0 for Windows statisztikai programmal, leíró statisztikával, Spearman-féle rangkorreláció számítással készült. A szignifikancia kritérium határa: p<0,05. Eredmények: A munkahelyi bizonytalanság mértéke emelkedett az előző évekhez képest, és erős, pozitív irányú korrelációs kapcsolatot mutat a vizsgált munkahelyi és magánéletbeli stresszorok mindegyikével (p<0,000). Következtetések: A COVID-19 pandémia időszakára elmondható, hogy a válaszadó szakdolgozók munkahelyi bizonytalansága emelkedett, és számos stresszforrással kellett szembenézniük.  Kulcsszavak: COVID-19, egészségügyi szakdolgozó, munkahelyi bizonytalanság, stresszorok