Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=158291
MOB:2021/2
Szerzők:Uhlyarik Andrea; Piurkó Violetta; Pápai Zsuzsanna; Rásó Erzsébet; Lahm Erika; Kiss Edina; Sikter Márta; Vachaja József; Vízkeleti Laura; Kenessey István; Tímár József
Tárgyszavak:COLON DAGANATAI; DAGANATELLENES SZEREK; EPIDERMALIS NÖVEKEDÉSI FAKTOR-UROGASTRON; PROTEIN-TIROZIN KINÁZ
Folyóirat:Magyar Onkológia - 2021. 65. évf. 2. sz.
[https://www.huon.hu/ ]


  Az EGFR-protein-expresszió negatív prognosztikus és prediktív marker vad RAS típusú vastagbélrákban / Uhlyarik Andrea [et al.]
  Bibliogr.: p. 126-127. - Abstr. hun., eng.
  In: Magyar Onkológia. - ISSN 0025-0244, eISSN 2060-0399. - 2021. 65. évf. 2. sz., p. 121-127. : ill.


Az anti-EGFR-antitest-terápiának csak hatékony negatív prediktorai vannak a RAS- és BRAF-mutációk révén, míg egyfajta pozitív prediktor a daganat oldalisága (bal kolonfél). A jelen vizsgálatban 97 áttétes vastagbélrák esetében elemeztük az EGFR-protein-expresszió prognosztikus és prediktív szerepét vad RAS típusú daganatokban, amelyek anti-EGFR terápiában részesültek. Megállapítottuk, hogy a jobb oldali daganatok EGFR-protein-expressziója szignifikánsan magasabb a bal oldali daganatokhoz képest, amely független volt attól, hogy a primer tumort vagy áttétét elemeztük. Azt is megállapítottuk, hogy az EGFR-protein-expresszió szintje negatív prognosztikus faktor, mivel szignifikánsan magasabbnak bizonyult a többszörös szervi érintettségű áttétképző tumorokban, mint az egyetlen szervet érintőkben. Tovább menve, kimutattuk, hogy a cetuximabbal kezelt betegcsoportban (n=90), gyakorlatilag függetlenül az alkalmazott határértékektől, az alacsonyabb EGFR-expresszió a kedvezőbb túléléssel függött össze. Ugyanakkor multivariáns analízisben az EGFR-expresszió nem, míg a daganat oldalisága független prediktornak bizonyult. Adataink azonban azt mutatják, hogy az oldaliság nem EGFR-független marker vastagbélrákban.  Kulcsszavak: vastagbélrák, vad RAS, EGFR-protein-expresszió, anti-EGFR antitestterápia