Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=158290
MOB:2021/2
Szerzők:Mező Gábor; Tripodi, Andrea Angelo Pierluigi; Randelovic, Ivan; Enyedi Kata Nóra; Biri-Kovács Beáta; Tóvári József
Tárgyszavak:DAGANATELLENES SZEREK; TERÁPIA; SARCOMA, KAPOSI; ADENOCARCINOMA
Folyóirat:Magyar Onkológia - 2021. 65. évf. 2. sz.
[https://www.huon.hu/ ]


  Asn-Gly-Arg szekvenciát tartalmazó ciklopeptidek alkalmazása a célzott tumorterápiában / Mező Gábor [et al.]
  Bibliogr.: p. 120. - Abstr. hun., eng.
  In: Magyar Onkológia. - ISSN 0025-0244, eISSN 2060-0399. - 2021. 65. évf. 2. sz., p. 113-120. : ill.


Két NGR szekvenciát tartalmazó peptid-daunomicin konjugátum in vivo tumorellenes hatását vizsgáltuk CD13+ Kaposi-szarkóma (KS) sc. tumort hordozó SCID egereken, illetve ortotopikusan beültetett CD13- HT-29 humán vastagbél- adenokarcinómát hordozó SCID egereken. Mindkét tumortípus integrinpozitív volt. Jelentős tumornövekedés- gátlás volt kimutatható a két konjugátum (Dau= Aoa-GFLGK(ciklo[KNGRE]-GG)-NH2 (1) és Dau=Aoa-GFLGK (ciklo[NleNGRE]-GG)-NH2 (2)) hatásában a két tumormodell esetében. A KS tumor esetén nagyobb mértékű gátlás volt megfigyelhető a stabil szerkezetű 1 konjugátum esetén, amely így az NGR szekvenciára jellemző CD13 receptor felismerésére vezethető vissza. Ellenben a 2 konjugátum, amely hajlamos az NGR-izoDGR átalakulásra, a CD13-negatív, de integrinpozitív HT-29 modell esetén mutatott szignifikánsan jobb gátló hatást, ami az izoDGR szekvenciára jellemző integrinfelismeréssel kapcsolható össze. A konjugátumok pozitív hatása volt megfigyelhető az elhanyagolható toxikus mellékhatásokban, a szabad hatóanyagénál kifejezettebb proliferációgátlásban és az érképződés gátlásában is.  Kulcsszavak: célzott tumorterápia, NGR peptidek, daunomicin, CD13 receptor, integrinek, Kaposi-szarkóma, HT-29 vastagbél-adenokarcinóma