Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=156287
MOB:2021/2
Szerzők:Buglák Martina; Figler Mária; Breitenbach Zita
Tárgyszavak:HALLGATÓK; DIETETIKA; MUNKA; KÉRDŐÍVES VIZSGÁLATOK
Folyóirat:Új Diéta - 2021. 30. évf. 2. sz.
[https://mdosz.hu/uj-dieta/ ]


  A dietetikusi hivatás értékelése az egyetemi hallgató és a gyakorló szakember oldaláról / Buglák Martina, Figler Mária, Breitenbach Zita
  Bibliogr.: p. 31. - Abstr. hun., eng.
  In: Új Diéta. - ISSN 1587-169X. - 2021. 30. évf. 2. sz., p. 28-31. : ill.


Kutatásunk célja az volt, hogy megvizsgáljuk a dietetikus hallgatók ismereteit leendő hivatásukról, valamint az aktívan dolgozó dietetikusok munkavégzését. A 271 fő hallgató és 135 fő dietetikus döntően online úton, önkéntesen töltötte ki a saját szerkesztésű, évfolyamra/munkavégzésre specifikusan összeállított kérdőívet. Leíróstatisztikát, X2-próbát alkalmaztunk SPSS Statistics 24 és MS Excel segítségével (p<=0,05). A hallgatók 93,7%-a dietetikusként szeretne elhelyezkedni, 42,8%-uk magánvállalkozóként képzeli el jövőjét. A megkérdezettek több mint fele (53,5%) vállalna külföldön munkát dietetikusként. Az elsőéves hallgatók (72,6%) szignifikánsan (p = 0,007) többen tervezik, hogy a dietetikusi végzettséghez kapcsolódó mesterképzésre jelentkeznek, mint a záróvizsga utániak (44,2%). Az aktívan dolgozó dietetikusok átlagosan 7,3 (+- 6,3) évet töltöttek a szakmában, túlnyomó többségük (63,7%) állami, fekvőbeteg ellátásban dolgozik, 12,6%-uk folytat online munkavégzést és 18,5%-uk rendelkezik hivatalos magánpraxissal. A hallgatók többsége dietetikusként szeretne elhelyezkedni, érdeklődnek a külföldi munka és a magánpraxis iránt is. A dietetikusi munka jelentősebb hányadát még mindig az állami egészségügyi szegmensben betöltött munkahelyek jelentik.  Kulcsszavak: dietetikus, hallgató, munka