Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=149086
MOB:2021/2
Szerzők:Fekete Mónika; Fazekas-Pongor Vince; Szőllősi Gergő; Kerti Mária; Varga János Tamás
Tárgyszavak:COPD; TERÁPIAHŰSÉG; BETEG EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÉSZSÉGE; KÉRDŐÍVES VIZSGÁLATOK
Folyóirat:Medicina Thoracalis - 2021. 74. évf. 3. sz.
[https://www.tudogyogyasz.hu]


  Terápiahűség és betegtájékozottság kérdőíves felmérése krónikus obstruktív tüdőbetegségben / Fekete Mónika [et al.]
  Bibliogr.: p. 147-148. - Abstr. hun., eng.
  In: Medicina Thoracalis. - ISSN 0238-2571. - 2021. 74. évf. 3. sz., p. 139-148. : ill.


A krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD) jelentős egészségügyi teher, kezelése során a betegoktatás, a jól informáltság és a szociális támogatottság kiemelt jelentőségű, bizonyítottan pozitívan befolyásolja a terápiahűséget és a betegek életminőségét. Keresztmetszeti, kérdőíves kutatásunk célja volt a COPD-s betegek gyógyszeres együttműködésének (terápiás adherenciájának), szociális támogatottságának és tájékozottságának felmérése, összefüggés keresése a korral, nemmel, családi állapottal, iskolázottsággal, dohányzási státusszal, társbetegségekkel és az életminőséggel. Kérdőívünket az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet Légzésrehabilitációs Osztályán, 2019. szeptember 1. és 2020. március 1. között 200, 40 év feletti COPD-s beteg töltötte ki. Életminőség mérésére a betegség-specifikus COPD Assessment Test (CAT) kérdőívet alkalmaztuk, a betegek terápiás adherenciáját a hat kérdéses Módosított Morisky Skálával (Morisky Medication Adherence Scale-6), míg a szociális támogatottságot a Duke-UNC Functional Social Support Questionnaire (FSSQ) kérdőíwel mértük fel. Eredményeink szerint a betegek (n=200) medián életkora 67 év (IQR: 61-72) volt, nemi megosztást tekintve 48,0% férfi és 52,0% nő. Az együttműködő (n=138; 69,0%) és a nem együttműködő (n=62; 31,0%) betegek életminőség mutatója szignifikáns mértékben különböztek egymástól (CAT: 26 (IQR: 21-31) vs. 24 (IQR: 10-30); p<0,001; OR: 0,22; 95% Cl: 0,09-0,50). Az együttműködő betegek szignifikánsan kevesebb éven át dohányoztak (35 (IQR: 25-45) vs. 40 (IQR: 30-50); p=0,025)) és szignifikánsan kevesebben fogyasztottak alkoholt (n=19 (13,7%) vs. n=16 (25,8%); p=0,045)). Az adherens betegek kevesebb társbetegséggel rendelkeztek (p=0,025), szignifikánsan alacsonyabb volt az előző évi exacerbációk száma (1 (IQR: 0-3) vs. 2 (IQR: 1-4); p=0,029)). A terápiás nem együttműködésben szerepet játszott a betegek iskolai végzettsége OR: 0,38 (95% Cl: 0,14-0,97), családi állapota OR: 0,86 (95% Cl: 0,36-2,04), dohányzási státusza OR: 0,89 (95% Cl: 0,56-1,43), a társbetegségek jelenléte OR: 1,42 (95% Cl: 0,60-3,36) az exacerbációk száma OR: 1,87 (95% Cl: 1,19-2,94), valamint a szociális támogatottság OR: 1,49 (95% Cl: 0,89-3,36). A terápiahűség, a támogatottság és a jól informáltság kéz a kézben járnak, megfelelő beteg-együttműködés esetén az életminőség javulása, valamint az akut exacerbációk számának csökkenése várható.  Kulcsszavak: krónikus obstruktív tüdőbetegség; terápiahűség; tájékozottság; betegelégedettség