Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=148074
MOB:2021/2
Szerzők:Császár Ferenc; Jávor Rebeka; Kelemen Gábor; Erdős Márta, B.
Tárgyszavak:KÁBÍTÓSZERÉLVEZET; ÉRZELMEK; KÉRDŐÍVES VIZSGÁLATOK
Folyóirat:Psychiatria Hungarica - 2021. 36. évf. 2. sz.
[https://www.doki.net/tarsasag/pszichiatria/folyoirat.aspx]


  Új pszichoaktívszer-használók érzelmileg telített élettörténeti epizódjainak tartalomelemző vizsgálata / Császár Ferenc [et al.]
  Bibliogr.: p. 179. - Abstr. hun., eng.
  In: Psychiatria Hungarica. - ISSN 0237-7896. - 2021. 36. évf. 2. sz., p. 162-179. : ill.


Bevezetés: Az új pszichoaktív szerek (ÚPSZ) használata hazánkban az utóbbi évtizedben komoly nehézségeket okoz az addiktológiai ellátórendszer számára. Az első néhány évben a kutatások a korábban ismeretlen szerek típusaira, a használat kiterjedtségére összpontosítottak, majd a szerhasználók társadalmi-kulturális háttere, személyisége, élményvilága is vizsgálatok tárgyává vált. Saját kutatásunkkal ehhez az utóbbi hagyományhoz csatlakozunk. Módszerek: Kutatásunkban egy szociodemográfiai jellemzőkre irányuló kérdőíves vizsgálatra, valamint strukturált interjúk érzelmileg telített epizódjainak integrált módszertan szerinti, kvalitatív és kvantitatív tartalomelemzésére alapozva vontunk le következtetéseket. 42 újonnan kezelésbe vont, a szerhasználatra előzetesen tesztelt ÚPSZ-használó adatait elemeztük. A kérdőívből származó adatokat leíró statisztikai módszerrel, a kvantitatív tartalomelemzés adatait összetartozó mintás t-próbával vizsgáltuk. Viszonyítási alapként megadtuk a Magyar Nemzeti Szövegtár személyes szövegeket tartalmazó alkorpuszának százalékos adatait. A kvalitatív elemzés során a szerhasználók csúcspont és mélypont szövegeinek jelentéshálóját alakítottuk ki. Eredmények: Bár az általunk vizsgált személyek nem a mélyszegénységben, súlyos anyagi deprivációban élő csoportok tagjai, tartalomelemzésünk körükben is alátámasztotta a szerhasználat szélsőségesen öndestruktív jellegét. Az érzelmileg telített mélypont-szövegek jellemző tartalmai a csapdába esettség, a kudarc, a viktimizáció, a "sose lesz vége" élményvilágát jelenítik meg. A funkció-szavak - különösen a mélypont-szövegekben - az öndestrukcióra utaló negatív kódra jellemző gyakoriságokat mutatják, a szükségszerűség nyelvi elemeinek egyidejű erősödésével, az elhárításra utaló távolító, általánosító elemek csökkenése mellett. Következtetés: Eredményeink a gátolt menekülés és a fájdalomkiáltás (cry of pain) elmélete szerint értelmezhetők. Megerősítik és árnyalják hasonló kutatások korábbi eredményeit, új szempontokat adhatnak az ÚPSZ-használók kezeléséhez, egyúttal előtérbe helyezik a tartalomelemző vizsgálatok relevanciáját klinikai területen. Kulcsszavak: új pszichoaktív szer, életút-interjú érzelmileg talített epizódjai, öndestrukció, negatív kód, gátolt menekülés, cry of pain, integrált módszerrel végzett tartalomelemzés