Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=158280
MOB:2021/1
Szerzők:Farkas Gyöngyi; Székely Gábor; Pócza Tamás; Kocsis S. Zsuzsa; Mihály Dalma; Kun-Gazda Márta; Pesznyák Csilla; Major Tibor; Polgár Csaba; Jurányi Zsolt
Tárgyszavak:SUGÁRTERÁPIA; SUGÁRTERÁPIÁS ADAGOLÁS; SUGÁRDÓZIS; SUGÁRBIOLÓGIA
Folyóirat:Magyar Onkológia - 2021. 65. évf. 1. sz.
[https://www.huon.hu/ ]


  Biológiai dózisbecslés a sugárterápiában alkalmazott különböző sugárminőségű fotonnyaláboknál / Farkas Gyöngyi [et al.]
  Bibliogr.: p. 37. - Abstr. hun., eng.
  In: Magyar Onkológia. - ISSN 0025-0244, eISSN 2060-0399. - 2021. 65. évf. 1. sz., p. 30-37. : ill.


Lineáris gyorsítóknál az utóbbi évtizedekben elterjedt a kiegyenlítő szűrő nélküli mód használata, de ennek ellenére a biológiai hatás vizsgálatával kevesen foglalkoztak. Kísérleteinkben a szűrővel, illetve szűrő nélküli mód összehasonlítását a perifériás vér limfocitáinak besugárzásával végeztük. Vizsgálatunkban ugyanazon egészséges személy periferiális vér limfocitáit sugaraztuk be lineáris gyorsítóval különböző dózisteljesítménnyel (3,57-23,08 Gy/min), két gyorsítófeszültséggel (6 és 10 MV), szűrővel (FF mód) és szűrő nélkül (FFF mód). A sugárhatásra képződő kromoszómaaberrációk (dicentrikus és ring kromoszómák) számának dózis-hatás összefüggését lineáris-kvadratikus modellel vizsgáltuk. CABAS (Chromosomal Aberration Calculation Software) szoftvert alkalmaztunk a görbék elkészítéséhez. Meghatároztuk és összehasonlítottuk a görbék együtthatóit és egyenleteit, majd azokat irodalmi adatokkal is összevetettük. Szignifikáns különbségeket találtunk az aberrációk számában a különböző besugárzási paramétereknél, eredményeink alapján az FFF módnak 10-20%-kal nagyobb a biológiai hatása, mint az FF módnak. A kapott eredményeket a sugárterápiás kezeléseknél, ill. sugárbaleset esetén a biológiai dózis becslésére használhatjuk fel.  Kulcsszavak: lineáris gyorsító, szűrő nélküli mód, biológiai dozimetria, dicentrikus és ring kromoszómák, lineáris-kvadratikus modell