Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=151726
MOB:2021/1
Szerzők:Kőrössy Judit; Jagodics Balázs; Martos Tamás; Szabó Éva
Tárgyszavak:HALLGATÓK; TANANYAGOK; HATÉKONYSÁG; PSZICHOLÓGIA
Folyóirat:Magyar Pszichológiai Szemle - 2021. 76. évf. 1. sz.
[https://akjournals.com/view/journals/0016/0016-overview.xml]


  Faktorok, magyarázatok a sikeres és sikertelen felsőoktatási tanulmányok hátterében : a pszichológiai tényezők szerepe a lemorzsolódásban / Kőrössy Judit [et al.]
  Bibliogr.: p. 153-155. - Abstr. hun., eng. - DOI: https://doi.org/10.1556/0016.2021.00018
  In: Magyar Pszichológiai Szemle. - ISSN 0025-0279, eISSN 1588-2799. - 2021. 76. évf. 1. sz., p. 127-156. : ill.


Célkitűzés: Az utóbbi évtizedek egyik legjelentősebb felsőoktatási problémája a nagyarányú hallgatói lemorzsolódás vagy a diploma nélküli kilépés. A jelenség megértéséhez többféle elméleti és módszertani megközelítést használtak a kutatók. Tanulmányunk célja, hogy áttekintést nyújtson a lemorzsolódás témában megjelenő cikkek szemléletmódjáról, fókuszpontjáról és néhány eredményéről. A különböző megközelítésmódok bemutatása segítheti a meglévő ismeretek integrálását, a további kutatások megtervezését és a beavatkozás programjainak kialakítását. Módszertan: A lemorzsolódást vizsgáló magyar és angol nyelvű tanulmányok kiválasztása online adatbázisokból történt maghatározott kulcsszavak alkalmazásával. A tanulmányokat a kutatási módszerek (változó és személyorientált módszer) és a vizsgálatok fókuszában álló kérdések (lemorzsolódás okai, működési modellek, változók csoportjainak súlya, hallgatók alkalmazkodási mintázata) alapján soroltuk csoportokba. Eredmények: A témával foglalkozó szakirodalmi anyag áttekintése során négyféle csoport rajzolódott ki. Ezek közül három a változóorientált elemzést alkalmazta, míg a negyedik a személyorientált vizsgálatok csoportját alkotta. A tanulmány részletesen bemutatja e négy témacsoportot: 1. Befolyásoló vagy okozó faktorok csoportosítása; 2. A lemorzsolódást magyarázó modellek; 3. Pszichológiai változók és ezek súlyának azonosítása; 4. Különböző változók mintázata alapján kialakított hallgatói csoportok tanulmányi alkalmazkodása. Következtetések: A megvitatás kiemeli az egyes megközelítésmódok előnyeit és gyenge pontjait a lemorzsolódás jelenségével kapcsolatban. A tanulmány utolsó fejezete azokat az új szempontokat emeli ki, amelyek a további lemorzsolódáskutatásban és az intervenciós programokban is alkalmazhatók.  Kulcsszavak: felsőoktatási tanulmányi sikeresség, lemorzsolódási modellek, változóorientált megközelítés, személyorientált elemzés