Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=146641
MOB:2021/1
Szerzők:Sárkány Henrik; Forgács-Menyhért Mónika; Hajnal András; Kövér Erika; Mangel László
Tárgyszavak:ONKOLÓGIA; KIÉGÉS (BURNOUT); SZAKMAKÖZI KAPCSOLATOK
Folyóirat:Orvosi Hetilap - 2021. 162. évf. 9. sz.
[https://akjournals.com/view/journals/650/650-overview.xml ]


  A kétlépcsős onkoteam működése, avagy a társas intelligencia a rákgyógyítás szolgálatában és a kiégés megelőzésében / Sárkány Henrik [et al.]
  Bibliogr.: p. 351. - Abstr. hun., eng. - DOI: https://doi.org/10.1556/650.2021.32032
  In: Orvosi Hetilap. - ISSN 0030-6002, eISSN 1788-6120. - 2021. 162. évf. 9. sz., p. 344-351. : ill.


Bevezetés és célkitűzések: Az együttműködés, a csoportmunka életünk szinte minden területén képes növelni a hatékonyságot. A rákgyógyításban már évtizedek óta alkalmazott onkoteamek működését vizsgálva, annak egyértelmű célja az orvosi hatékonyság, az egymástól tanulás és a jogi védelem biztosítása. Jelenleg egy másik aspektust hangsúlyozva próbáljuk bemutatni a kooperatív munka működését, megvilágítva a kommunikációban részt vevők lehetőségeit és dilemmáit, illetve legfőképpen a pszichés támogató hatást. Módszer és eredmények: A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjának Onkoterápiás Intézetében 12 éve működik a kétlépcsős onkoteamrendszer. Az onkoterápiás megbeszéléseken egyéves időszak alatt 21 orvos, több adminisztrátor, klinikai kutatási munkatárs, szakdolgozó, gyógyszerész és pszichológus vett részt, a résztvevők szakmai tapasztalata igen széles spektrumot fedett le. A megbeszélések során az egyes betegek onkológiai életútja került részletes diszkusszióra interaktív formában, végül a döntési részletek rögzítésre kerültek a központi informatikai rendszerben. Megfigyeléseink rávilágítottak a csapatmunka előnyeire, illetve a csoport által ellátott feladatok megosztó, kiegyensúlyozó, oktatást segítő hatásaira. Az orvosok által kitöltött kérdőívek pedig bizonyították, hogy a közvetlen munkatársak közötti szakmai megbeszélés, egyféle "Bálint-csoport" működésként a pszichés terhek megosztásában is szerepet játszhat. Következtetés: A rákgyógyítás területén az elmúlt évek során bekövetkezett gyors fejlődés, a fokozott elvárások, illetve az ezen a területen végzett, sokszor igen összetett és lelkileg is megterhelő szakmai munka kiemelten fontossá teszi a hatékony minőségbiztosítási módszerek és együttműködési formák alkalmazását, melyek segítségével lehetőség nyílik a szakmai eszmecseréken át a többirányú tudástranszferre és a kiégést megelőző csoportventilációra.  Kulcsszavak: onkoteam, kooperáció, társas intelligencia, rákgyógyítás, kiégés