Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=152344
MOB:2020/4
Szerzők:Sipos Dávid; Petőné Csima Melinda; Repa Imre; Kovács Árpád
Tárgyszavak:RADIOLÓGIA; EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK; KOMPETENCIA; HATÉKONYSÁG
Folyóirat:Egészség-akadémia - 2020. 11. évf. 3-4. sz.
[https://etk.pte.hu/oktatas_aloldalak/egeszseg-akademia-folyoirat]


  Radiográfusok potencionális fejlődési lehetősége - az igény már mutatkozik / Sipos Dávid [et al.]
  Bibliogr.: p. 78-79. - Abstr. hun., eng.
  In: Egészség-akadémia. - ISSN 2061-2850, eISSN 2063-8140. - 2020. 11. évf. 3-4. sz., p. 71-79. : ill.


Bevezetés: A radiográfusok és radiológusok kollaborációja hozzájárulhat a leletezési idő csökkenéséhez, a betegellátás gördülékenységéhez, továbbá emelheti a dedikált szakdolgozói kör elégedettségét. Célkitűzés: Célunk volt felmérni a munkakörhöz tartozó kompetenciákkal való elégedettség, továbbá a szubjektíven tapasztalt szakmai megbecsültség szintjét. Módszer: A 2018 ban végzett felmérés során vizsgáltuk a radiológiai osztály " non doktori " szakdolgozói kiégését a nemzetközileg validált Maslach Kiégés Leltár, továbbá egy saját szerkesztésű kérdőívvel. A saját szerkesztésű kérdőív keretén belül munkaköri tevékenységkörrel való elégedettséggel, továbbá szakmai megbecsültséggel kapcsolatos kérdéseket fogalmaztunk meg. Eredmények: A válaszadók 46,5% a (n=188) gondolja úgy, hogy képes lenne magasabb szintű kompetenciát igénylő feladatok ( pl. törések megállapítására röntgenfelvételeken ) ellátására , további 71,3% (n=288) szerint a radiográfus szakma szélesebb perspektívát kíván magának. Azon válaszadók, akik szakmai hatáskörükkel elégedetlenek, szignifikánsan alacsonyabb személyes hatékonyság értékkel bírtak (p=0,001). Magasabb személyes hatékonyság érték volt megfigyelhető azon válaszadóknál, akik szívesen maradnak Magyarországon munkavállalás céljából, továbbá nem fontolgatják a pályaelhagyást (p=0,001, p=0,001). Összegzés: A szubjektíven meghatározott kompetencia bővítéssel kapcsolatos szempontok nem befolyásolják jelentősen a személyes hatékonyság dimenzió értékeit, azonban a válaszadók egy csoportjában megfogalmazódni látszik a magasabb kompetencia iránti igény, amely speciálisan szelektált munkavállalói kör kiválasztása nagyon magas standardokat igényel . Kulcsszavak: radiográfus, radiológia, kompetencia, személyes hatékonyság