Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=143065
MOB:2019/4
Szerzők:Tomán Edina; Hargitai Rita
Tárgyszavak:ÖRÖKLŐDŐ BETEGSÉGEK; THROMBOSIS; ANTIKOAGULÁNSOK; TERÁPIAHŰSÉG; KÉRDŐÍVES VIZSGÁLATOK
Folyóirat:Érbetegségek - 2019. 26. évf. 4. sz.
[https://erbetegsegek.com/]


  Az örökletes thrombophilia és a hosszú távú antikoaguláns kezelés pszichológiai vonatkozásai / Tomán Edina, Hargitai Rita
  Bibliogr.: p. 98. - Abstr. hun., eng.
  In: Érbetegségek. - ISSN 1218-3636. - 2019. 26. évf. 4. sz., p. 93-98. : ill.


Célkitűzés: Vizsgálatunk célja a familiáris thrombophiliával élő, véralvadásgátló kezelésben részesülő betegek gyógyszeres terápiahűségének, terápiával kapcsolatos elégedettségének, tudásszintjének, illetve életminőségének vizsgálata. Tudomásunk szerint az érintett betegpopulációról az általunk vizsgálni kívánt változók tekintetében nincsenek hazai kutatási eredmények. Módszer: Feltáró-leíró jellegű kérdőíves kutatásunkban négy validált kérdőívet használtunk a betegség- illetve terápiás percepciók, az adherencia és az életminőség vizsgálatára. 102 thrombophiliával diagnosztizált, antikoaguláns terápiában részesülő beteg - K-vitamin antagonista, illetve új oralis antikoaguláns - vett részt a vizsgálatban. Eredmények: Vizsgálatunkkal mérsékelt átlagértékeket igazoltunk, mind az adherencia, mind a kezeléssel való elégedettség, mind pedig az életminőség dimenzióiban. Kimutattuk, hogy a kumarinnal kezelt betegek szignifikánsan jobb adherenciával rendelkeznek, mint az új oralis antikogulánssal kezelt betegek. Következtetések: A K-vitamin antagonistát szedő betegek kontrollvizsgálatainak rendszeressége, úgy tűnik, jobb adherenciát eredményez. A betegek tudásszintje alapján jelentős igény mutatkozna az antikoaguláns terápiában részesülő betegek szakszerű edukációjára.  Kulcsszavak: adherencia, antikoaguláns, thrombophilia, NOAC, warfarin