Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=136404
MOB:2019/3
Szerzők:Sipos Dávid; Varga Veronika; Pandur Attila András; Kedves András; Petőné Csima Melinda; Cseh Szabolcs; Betlehem József; Moizs Mariann; Repa Imre; Kovács Árpád
Tárgyszavak:RADIOLÓGIA; EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK; KIÉGÉS (BURNOUT); KÉRDŐÍVES VIZSGÁLATOK
Folyóirat:Orvosi Hetilap - 2019. 160. évf. 27. sz.
[https://akjournals.com/view/journals/650/650-overview.xml ]


  Radiológiai osztályon dolgozó szakdolgozók kiégési szintje Magyarországon / Sipos Dávid [et al.]
  Bibliogr.: p. 1077. - Abstr. hun., eng. - DOI: https://doi.org/10.1556/650.2019.31442
  In: Orvosi Hetilap. - ISSN 0030-6002, eISSN 1788-6120. - 2019. 160. évf. 27. sz., p. 1070-1077. : ill.


Bevezetés: A segítő szakmákban dolgozó szakembereket veszélyeztető kiégésnek széles körű negatív hatásai lehetnek, ami a betegellátás minőségét és az egészségügyi rendszer hatékonyságát is befolyásolhatja. Célkitűzés: A kutatás célja volt feltárni, hogy a magyarországi radiológiai osztályon dolgozó szakdolgozókat milyen mértékben veszélyezteti a kiégés. Módszer: Kvantitatív, keresztmetszeti, leíró kutatás keretében az adatgyűjtésre 2018. június-szeptember intervallumban online felületen megosztott kérdőív segítségével, radiológiai osztályon dolgozó szakdolgozók körében került sor egyszerű, nem véletlenszerű mintavétel alkalmazásával, anonim módon. A saját szerkesztésű kérdőív a szociodemográfiai és a munkavégzés jellegével kapcsolatos jellemzők mellett a Maslach Burnout Inventory (MBI) nemzetközileg validált kérdőívet is tartalmazta. Eredmények: Az adatok tisztítását követően összesen 404 fő válaszait vontuk be a statisztikai elemzésbe. A többségében megyei kórházakban alkalmazott szakdolgozók átlagosan 18,3 éve (SD 13,7) dolgoznak az egészségügyi ellátórendszerben. A kiégésnek a deperszonalizáció és emocionális kimerülés dimenziójában a minta enyhén emelkedett értékű kiégést mutat. Az iskolai végzettség, az életkor és az egészségügyben eltöltött évek száma szignifikánsan befolyásolta mindhárom, kiégéssel kapcsolatos dimenziót (p<=0,05). A 31-35 éves korcsoport és a 16-20 éve a pályán lévő válaszadók tekinthetők a legveszélyeztetettebb csoportnak a kiégés mindhárom dimenziójában. Az MSc-végzettséggel rendelkezők emocionális kimerülési értéke szignifikánsan alacsonyabbnak bizonyult társaikéhoz viszonyítva. Következtetés: A deperszonalizáció és az emocionális kimerülés emelkedett értéke jelző értékkel bírhat a munkáltatók számára. A kapott eredmények a nemzetközi szakirodalomban leírtakkal jól korrelálnak.  Kulcsszavak: radiográfus, radiológia, kiégés, Maslach Kiégés Leltár