Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=144066
MOB:2019/2
Szerzők:Szőke Katalin; Tistyán László; Füzesi Zsuzsanna
Tárgyszavak:TÁRSADALMI KÖRNYEZET; ÉLETMINŐSÉG; EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS
Folyóirat:Egészségfejlesztés - 2019. 60. évf. 3. sz.
[https://folyoirat.nefi.hu/index.php?journal=Egeszsegfejlesztes ]


  Közösségi részvételre alapozott egészségtervezés Magyarországon / Szőke Katalin [et al.]
  Bibliogr.: p. 27-28. - Abstr. hun., eng. - DOI: https://doi.org/10.24365/ef.v60i3.483
  In: Egészségfejlesztés. - ISSN 1786-2434, eISSN 2498-6666. - 2019. 60. évf. 3. sz., p. 21-28.


Az a kistelepülési tervezési modell, amelyet ezen írás bemutat, a közösségeket helyezi az egészségtervezés teljes folyamatának középpontjába. A modell lényege az adott közösség tagjainak "képessé tétele" arra, hogy életminőségét és ezen keresztül egészségi állapotának alakulását a saját fejlődésének megfelelő ütemben és mértékben javítsa. A 20 éve kidolgozott egészségtervezési módszertan mentén számos pályázati programot hirdettek meg, amelyekhez kapcsolódó képzéseken a magyarországi települések képviselői elméleti kereteteket és gyakorlati fogódzókat kaptak az egészségtervek elkészítéséhez. A helyi közösségek tagjai a közösségi tervezés eszközeit alkalmazva, helyi szükségletekre alapozott cselekvési programokat alkottak, illetve valósítottak meg. A közösség adottságaira, kultúrájára, valamint tagjainak motivációira és cselekvő részvételére építő tervezési folyamat záloga az egészségtervek fenntarthatóságának, csak úgy, mint az egészségtervezési folyamat minden fázisának nyilvánossága. A közösség tagjait aktívan bevonó tervezési-megvalósítási folyamat során és eredményeként olyan társadalmi gyakorlat alakult ki, amely a korábbi paternalista megközelítés helyett a közösségi részvétel új formáit ösztönözte.  Kulcsszavak: közösség; életminőség; egészségterv; autonómia; közösségi tervezés