Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=135345
MOB:2019/2
Szerzők:Danku Nóra; Fekete Rita; Fekete Sándor; Boncz Imre
Tárgyszavak:KÁBÍTÓSZERÉLVEZET; PREVENCIÓ; HATÉKONYSÁG; SERDÜLŐKOR; KÉRDŐÍVES VIZSGÁLATOK
Folyóirat:Orvosi Hetilap - 2019. 160. évf. 23. sz.
[https://akjournals.com/view/journals/650/650-overview.xml ]


  A DADA drogprevenciós program hatékonyságvizsgálata hetedik évfolyamos általános iskolai tanulók körében / Danku Nóra [et al.]
  Bibliogr.: p. 919-920. - Abstr. hun., eng. - DOI: https://doi.org/10.1556/650.2019.31417
  In: Orvosi Hetilap. - ISSN 0030-6002, eISSN 1788-6120. - 2019. 160. évf. 23. sz., p. 914-920. : ill.


Bevezetés: A drogok fogyasztása a fiatalok körében nem ritka jelenség. Bizonyítottan hatékony iskolai drogprevenciós programokra van szükség. Célkitűzés: Kutatásunk célja a rendőrségi DADA drogprevenciós program hatékonyságának feltárása volt. Módszer: A kutatás a pécsi székhelyű Apáczai Csere János Általános Iskola és a pécsváradi Kodolányi János Általános Iskola diákjai körében végzett standard kérdőíves vizsgálaton alapult. Eredmények: A részt vevő diákok válaszait elemezve kiderült, hogy a programot követően 27%-ról 37,3%-ra nőtt azok aránya, akik "mindent tudnak", és 5,6%-ról 1,6%-ra csökkent azoké, akik "semmit sem tudnak" a drogokról (p<0,001). A DADA-program hatására nem mutatkozott szignifikáns változás az énhatékonyság tekintetében (p = 0,364). Azzal az állítással azonban, hogy "Nagyon sokat tanultam a foglalkozásból", illetve "Sok olyan kérdésre kaptam választ, ami már régóta foglalkoztatott", mindössze a diákok kevesebb mint 60%-a értett egyet. Következtetés: A DADA-program összességében eredményesnek bizonyult. A program hatékonyságának értékelésekor figyelembe kell vennünk a részt vevő diákok társadalmi és kulturális hátterét is. Kulcsszavak: drogprevenció, hatékonyságvizsgálat