Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=138361
MOB:2019/1
Szerzők:Balatoni Ildikó
Tárgyszavak:ÚSZÁS; GYERMEK; FIATALOK
Folyóirat:Sportorvosi Szemle - 2018. 59. évf. 1. sz.
[https://www.sportorvostarsasag.hu/folyoirat.aspx?web_id=&tmi=0&f=1&an=1510#j ]


  A gyermek- és fiatalkori úszás helyzete magyarországon / Balatoni Ildikó
  Bibliogr.: p. 25-26. - Abstr. hun., eng.
  In: Sportorvosi Szemle. - ISSN 0209-682X. - 2018. 59. évf. 1. sz., p. 19-26. : ill.


Az úszás kedvező élettani hatásai közismertek, éppen ezért nemzeti célkitűzés, hogy a közeljövőre minden gyermek számára legyen elérhető az úszás lehetősége. Arra kerestünk választ, hogy gyermekeink mely életkorban és milyen arányban tanulnak meg úszni, valamint gyakorolják-e rendszeresen. Ennek érdekében kérdőíves felmérést végeztünk, melynek során szülőket kérdeztünk gyermekeik úszási szokásairól. Vizsgáltuk a rendelkezésre álló uszodák számát és a tanulói létszámot is megyei bontásban. Eredményeink azt mutatják, hogy a gyermekek többsége, közel 90%-a megtanul úszni, azonban csak 24%-uk jár rendszeresen. Az összes válaszadót tekintve, ugyanakkor csak 2,95 % úszik hetente többszöri gyakorisággal. A hazai uszodai ellátottság megyénként változó képet mutat, ezt tovább árnyalja, ha annak egy tanulóra jutó arányát vizsgáljuk. A gyermekek szokásait a családi és iskolai környezet nagymértékben befolyásolja. A mindennapi testnevelés és a szülők szerepe hangsúlyozott az úszás tanulás és a rendszeres testmozgás fiatalkori megvalósításában. Kulcsszavak: úszás, gyermekek, tanuszoda, szabadidő, életmód