Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=136427
MOB:2018/4
Szerzők:Ivánkovits László
Tárgyszavak:MENTŐK; KIÉGÉS (BURNOUT); PSZICHOLÓGIA; PREVENCIÓ
Folyóirat:Magyar Mentésügy - 2018. 32. évf. 1. sz.


  Pszichés állapot és kiégés a mentők körében / Ivánkovits László
  Bibliogr.: p. 48. - Abstr. hun., eng.
  In: Magyar Mentésügy. - ISSN 0209-7060. - 2018. 32. évf. 1. sz., p. 42-48. : ill.


A vizsgálat célja: A kutatás célja az Országos Mentőszolgálat állományában dolgozók pszichés állapotának vizsgálata volt a kiégés vonatkozásában, és cél volt azon tényezők azonosítása, amelyek kedvezőtlenül hatnak a mentőszolgálatnál dolgozók pszichés állapotára. Vizsgálati anyag és módszer: Kvantitatív, keresztmetszeti kutatás keretein belül 1979 fő került bevonásra. A kiégettség szintje a Pines-Aronson féle Kiégés Önértékelési Skála alkalmazásával került felmérésre. Az adatok feldolgozása az SPSS 17.0 statisztikai szoftver segítségével történt khi-négyzet próba, ANOVA és korrelációelemzés alkalmazásával. A szignifikancia határ p<0,05 volt. Eredmények: A mentődolgozók majdnem 40%-a küzd a munkájával járó stresszel, azonban az állandó készenléti helyzet nem hagy időt az átélt események értékelésére, megbeszélésére. Szignifikáns összefüggés mutatkozott a kiégési szint, az OMSZ-nál eltöltött idő, és a munkahelyi légkörrel való elégedettség között. Következtetések: Az eredmények alapján különböző prevenciós és beavatkozási lehetőségek kerültek megfogalmazásra, amelyekkel a mentődolgozók körében mért kiégés kezelhető.  Kulcsszavak: mentődolgozók, kiégés, pszichés állapot, kiégés prevenció