Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=132828
MOB:2018/4
Szerzők:Dobos Bianka; Pikó Bettina
Tárgyszavak:SZORONGÁSOS LELKI ZAVAROK; FÓBIÁSZAVAROK; SZOCIÁLPSZICHIÁTRIA; HATÉKONYSÁG; ÖNKÉP
Folyóirat:Psychiatria Hungarica - 2018. 33. évf. 4. sz.
[https://www.doki.net/tarsasag/pszichiatria/folyoirat.aspx]


  A perfekcionizmus, a szociális fóbia, az énhatékonyság és az élettel való elégedettség szerepe a vonzásszorongás hátterében / Dobos Bianka, Pikó Bettina
  Bibliogr.: p. 356-358. - Abstr. hun., eng.
  In: Psychiatria Hungarica. - ISSN 0237-7896. - 2018. 33. évf. 4. sz., p. 347-358. : ill.


Háttér és célkitűzések: A szorongással kapcsolatos vizsgálatok gyakori tárgya annak kiderítése, hogy milyen személyiségbeli jellemzők találhatóak a vonásszorongás hátterében, illetve milyen egyéb zavarokkal társul. Mivel a szorongásos zavarok gyakrabban fordulnak elő nők körében, ezért kutatásunkban egy női mintán vizsgáltuk a vonásszorongás, a szociális fóbia, a perfekcionizmus, az énhatékonyság és az élettel való elégedettség összefüggéseit. Módszer: Az adatgyűjtést közösségi portálok segítségével, online módon kitölthető önkitöltéses kérdőívvel szerveztük. A vizsgálati mintába 15-35 éves fiatal nők kerültek be (N = 435, átlag = 27,3; szórás = 5,9). A vonásszorongáson túl a kérdőív kiterjedt a szociális fóbiára, perfekcionizmusra, a személyek énhatékonyságára és az élettel való elégedettségére. Korrelációs eljárással kimutattuk a vonásszorongás és a mérőeszközök közötti kétoldalú kapcsolatokat, továbbá összefüggésüket a perfekcionizmus hat alskálájával. Kétmintás t-próbával a szociális fóbia szintjeinek megfelelő csoportokban elemeztük a skálák átlagértékeit. Végül, többváltozós lineáris regresszióelemzéssel vizsgáltuk a perfekcionizmus, a szociális fóbia, az énhatékonyság és élettel való elégedettség szerepét a vonásszorongás hátterében. Eredmények: A vonásszorongás szignifikánsan korrelál a perfekcionizmussal (r = 0,43, p < 0,01) és a szociális fóbiával (r = 0,40, p < 0,01). A szociális fóbiával rendelkező személyek énhatékonysága alacsonyabb (t = 9,36, p < 0,001), kevésbé elégedettek életükkel (t = 5,71, p < 0,001), vonásszorongásuk erősebb (t = -12,97, p < 0,001); jellemző továbbá rájuk a perfekcionizmus (t = -7,61, p < 0,001). A regresszióelemzés adatai alapján a szociális fóbia (b = 0,25, p < 0,001) és a perfekcionizmus (b = 0,27, p < 0,001) magasabb, míg az élettel való elégedettség (b = -0,39, p < 0,001) és az énhatékonyság (b = -0,30, p < 0,001) alacsonyabb mértékű vonásszorongást eredményeznek. A változók a variancia 71%-át magyarázzák (p < 0,001). Következtetések: A vonásszorongás háttérében megtalálható faktorok közül kiemelkedő szerepet kap a perfekcionizmus és a szociális fóbia. A magasabb énhatékonyság és az élettel való elégedettség viszont kevesebb szorongással jár együtt. Kulcsszavak: vonásszorongás, szociális fóbia, szociális szorongás zavar, perfekcionizmus, énhatékonyság, élettel való elégedettség