Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=132264
MOB:2018/4
Szerzők:Kállai János; Rózsa Sándor; Hupuczi Ernő; Hargitai Rita; Birkás Béla; Hartung István; Martin László; Herold Róbert; Simon Mária
Tárgyszavak:KÉRDŐÍVES VIZSGÁLATOK; SCHIZOID SZEMÉLYISÉGZAVAR; SCHIZOPHRENIA; PSZICHOLÓGIA
Folyóirat:Psychiatria Hungarica - 2018. 33. évf. 3. sz.
[https://www.doki.net/tarsasag/pszichiatria/folyoirat.aspx]


  Szkizotípia Személyiség Kérdőív rövid, módosított változatának (SPQ-BR) magyar adaptációja és faktorainak értelmezése / Kállai János [et al.]
  Bibliogr.: p. 20-21. - Abstr. hun., eng.
  In: Psychiatria Hungarica. - ISSN 0237-7896. - 2018. 33. évf. 3. sz., p. 205-221. : ill.


Bevezetés: A Szkizotípiás Személyiség Kérdőívet (Schizotypy Personality Questionnaire - Brief Revised, SPQ-BR) a DSM-5 diagnosztikai rendszerben szereplő szkizotípiás személyiségzavar pontosabb diagnosztikája és a szkizofréniára jellemző tünetek iránt fokozott vulnerabilitással rendelkezők azonosítása érdekében dolgozták ki. Jelen tanulmányunk célja, egyrészt az SPQ-BR magyar nyelvi adaptációja, másrészt a kérdőív faktorstruktúrájának feltárása. Módszerek: Vizsgálatban 1702 egyetemi hallgató és felsőfokú végzettséggel rendelkező személy vett részt. Klinikai minta a vizsgálatban nem szerepelt. Az SPQ-BR tételszerkezetét faktorelemzéssel tártuk fel, majd megerősítő faktoranalízissel kereszt-validáltuk az eredményeket. Eredmények: Egy pozitív és egy negatív szkizotípiás tüneteket csoportosító magasabb rendű hierarchikus szerkezet azonosítható, melyben a tételek hét faktorba rendezhetők. Az alfaktorok egy részében a férfiak a nőkhöz mérten érzelmileg visszafogottabbak, különcebbek, jobban vonzódnak a különleges élmények iránt. A nőkre viszont a mágikus gondolkodás és intenzívebb szociális szorongás a jellemző. A vonatkoztatás, gyanakvás és furcsa beszéd alfaktorokban nem találtunk nemi különbségeket. A magyar SPQ-BR más faktorokkal mutatott konvergens és divergens validitása tekintetében a pozitív tüneti csoportba tartozó mágikus gondolkodás és a szokatlan élmények gyakori átélése szoros kapcsolatot mutat a fokozott mértékű mágikus ideáció skálával (MI) és a szorongásossággal (ASI), valamint az énre vonatkozó megállapítások bizonytalanságával (SCCS). Az önbizalom alacsony értéke (RSES) összefügg a szokatlan élmények gyakori átélésének mértékével. A negatív tüneti csoport elemei, a gyanakvás, vonatkoztatás, a magány és a visszafogott emóciók, erős szorongás, az énre vonatkozó fogalmi artikuláció hiányosságaival járnak együtt. Következtetés: A SPQ-BR magyar fordítása megbízható, statisztikai mutatói kiválóak. Jelen vizsgálat felsőfokú végzettséggel rendelkező egészséges fiatalok szkizotípiás vonásainak felmérésére készült, de a kérdőív, klinikai mintán is alkalmazható vizsgálati eszköz.  Kulcsszavak: abszorpció, én-határok, mágikus gondolkodás, narratív szelf, önbizalom, szkizotípia