Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=140996
MOB:2018/2
Szerzők:Kovács Péter; Schvarcz Kitti; Sipos Dávid; Szita Evelin; Kamu Szabolcs; Hadjiev Janaki; Repa Imre; Kovács Árpád
Tárgyszavak:SUGÁRTERÁPIA, SZÁMÍTÓGÉPES; SUGÁRTERÁPIÁS ADAGOLÁS
Folyóirat:Egészség-akadémia - 2018. 9. évf. 2. sz.
[https://etk.pte.hu/oktatas_aloldalak/egeszseg-akademia-folyoirat]


  Intenzitásmodulált ívterápiás besugárzási tervek 2D és 3D mérőeszközökkel végzett páciens verifikációs eredményeinek összehasonlítása / Kovács Péter [et al.]
  Bibliogr.: p. 95. - Abstr. hun., eng.
  In: Egészség-akadémia. - ISSN 2061-2850, eISSN 2063-8140. - 2018. 9. évf. 2. sz., p. 88-95. : ill.


Az intenzitásmodulált sugárterápiás besugárzási terveket a kezelés előtt dozimetriailag ellenőrizni kell. Az ehhez használatos 2D és 3D mérőeszközök mérési eredményeit hasonlítottuk össze. Összesen 21 beteg mérési eredményeit vizsgáltuk. 2 dimenziós portál síkdetektoros és 3 dimenziós hengerpalást detektoros verifikációs terveket mértünk meg . A kiértékelés 3 gamma tolerancia szintet használtunk: 3% 3mm, 2% 2mm, 1% 1mm. A megfelelési rátát 95%-nak választottuk. Vizsgáltuk a verifikációs besugárzáshoz szükséges előkészületi és gépidőt, valamint a kiértékeléshez szükséges időt is. Mann Whitney próbával hasonlítottuk össze a mérési eredményeket p<0,05 konfidencia intervallummal A 2D és 3D eszközök eredményei közül statisztikailag szignifikáns eltérést mutatott a 3% 3mm tolerancia szintnél kapott megfelelési ráta: nagymezőnél 98,8% vs. 99,7% p<0,00001; boostnál 98% vs. 99,1p =0,02. Egy esetben a 2D eszköz eredménye 95% alá esett, míg a 3D eszközzel felette volt. 2% 2mm toleranciaszintnél a különbség nem volt szignifikáns: nagymezőnél 93,9% vs. 93,3% p=0,13; boostnál 94,7% vs 91% p=0,06. 1% 1mm toleranciaszintnél a különbség szignifikáns volt: nagymezőnél 71,2% vs. 52,2% p<0,00001; boostnál 77,3% vs. 46,2% p<0,00001. A mérések ideje: előkészítés 1:13 vs. 13:30 p<0,00001; mérés 9:35 vs. 10:17 p=0,17; kiértékelés: 3:17 vs. 0:45 p=0,02. Az elvárt megfelelés 3% 3mm en könnyen teljesíthető, ám a detektorok kalibrációjának bizonytalansága eltérően hat az eredményre. 1% 1mm-en egy mérés sem felelt meg , a detektorok felépítésének és felbontásának különbsége nagy eredmény különbségekhez vezet. 2% 2mm en mindkét detektor megfelelési ráta közeli eredményt ad, az eltérést okozó tényezők itt nem jelentősek. Ezeket, és a szükséges időket tekintve a 2 dimenziós eszköz használata javasolható.  Kulcsszavak: IMAT, dozimetria, verifikáció, sugárterápia