Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=136117
MOB:2018/2
Szerzők:Mihálka Mária; Pikó Bettina
Tárgyszavak:KIÉGÉS (BURNOUT); ISKOLÁK; ÉLETMINŐSÉG; EGÉSZSÉGMŰVELTSÉG
Folyóirat:Mentálhigiéné és Pszichoszomatika - 2018. 19. évf. 2. sz.
[https://akjournals.com/view/journals/0406/0406-overview.xml]


  Pedagógusok élettel való elégedettsége és összefüggése a kiégéssel, valamint a pszichoszomatikus egészség mutatóival / Mihálka Mária, Pikó Bettina
  Bibliogr.: p. 154-156. - Abstr. hun., eng. - DOI: https://doi.org/10.1556/0406.19.2018.006
  In: Mentálhigiéné és Pszichoszomatika. - ISSN 1419-8126, eISSN 1786-3759. - 2018. 19. évf. 2. sz., p. 140-157. : ill.


Elméleti háttér: A pedagógushivatás a leginkább stresszel telített foglalkozások között található, még a segítő hivatásúakat tekintve is. A kiégés tünetegyüttes előfordulása gyakori a pedagógusok között, amely nagy kihívást jelent, mivel számos negatív következménye lehet, mint az egészségügyi problémák, pl. a depresszió, és a munkával való elégedetlenség. Cél: Jelen tanulmány célja az volt, hogy a kiégés és egyéb az egészséggel összefüggő jelenség (pl. pszichoszomatikus tünetek, egészségmagatartás, egészség önértékelése) szerepét vizsgáljuk a magyar pedagógusok élettel való elégedettségében, amely a szubjektív jóllét egyik mutatója. Módszer: Az adatgyűjtés magyar pedagógusok (n = 2068, 23-74 év közöttiek, átlagéletkor = 48,1 év, SD = 8,9 év; 83,5%-uk nő) körében történt 2016-2017 között. A kiégés mérése a Maslach Kiégés Kérdőív pedagógus változatának segítségével történt. A kérdőív tartalmazott kérdéseket az élettel való elégedettségről, a pszichoszomatikus tünetekről és egyéb, egészséggel kapcsolatos témakörökről. Eredmények: Az adatok megerősítették, hogy a kiégés létező probléma a magyar pedagógusok körében. Különösen a fiatal és férfi pedagógusok vannak veszélyben, ami azzal magyarázható, hogy nem rendelkeznek megfelelő rutinnal e problémák megoldásához. A kiégés alskálái közül a teljesítménycsökkenés (ß = -0,21; p < 0,001), és az érzelmi kimerültség (ß = -0,18; p < 0,001) játszanak szerepet az élettel való elégedettségben. Az élettel való elégedettség szintén összefüggést mutatott a pszichoszomatikus tünetekkel (ß = -0,14; p < 0,001) és a saját egészség értékelésével (ß = 0,12; p < 0,001). Az egészséggel kapcsolatos változók tehát hozzájárultak az élettel való elégedettséghez is. Következtetések: Az eredmények azt mutatják, hogy a kiégés megelőzéséhez nagy szükség lenne intervenciós programokra mind egyéni, mind pedig szervezeti szinten.  Kulcsszavak: kiégés, élettel való elégedettség, pedagógusok, egészségmagatartás, pszichoszomatikus tünetek