Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=131663
MOB:2018/1
Szerzők:Irinyi Tamás; Németh Anikó; Lampek Kinga
Tárgyszavak:KIÉGÉS (BURNOUT); EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK; KÉRDŐÍVES VIZSGÁLATOK
Folyóirat:Nővér - 2017. 30. évf. 6. sz.
[https://elitmed.hu/kiadvanyaink/nover/archivum/ ]


  A Pines-féle Kiégés Leltár összevetése a Maslach Burnout Inventory-val / Irinyi Tamás, Németh Anikó, Lampek Kinga
  Bibliogr.: p. 16. - Abstr. hun., eng.
  In: Nővér. - ISSN 0864-7003, eISSN 1588-1423. - 2017. 30. évf. 6. sz., p. 11-16. : ill.


A vizsgálat célja felmérni, hogy a Pines-féle Kiégés Leltár ugyan olyan jól mér-e, mint a Maslach Burnout Inventory (MBI). Anyag és módszer: Kvantitatív keresztmetszeti vizsgálat online kérdőívvel 1201 egészségügyi szakdolgozó részvételével. Az adatelemzés Khi2-próbával és Spearman-féle rangkorrelációval történt. A szignifikancia kritérium határa 0,05. Eredmények: A MBI érzelmi kimerülés (p<0,001), deperszonalizáció (p<0,001) és személyes hatékonyság (p<0,001) alskálái szignifikáns kapcsolatban vannak a Pines-féle Kiégés Leltárral. Azon egyének jelentős többsége, akik a MBI deperszonalizáció és érzelmi kimerülés alskáláján magas pontszámot értek el, azok a Kiégés Leltárban is magas pontszámot produkáltak, illetve ha a személyes hatékonyság magas, akkor a Kiégés Leltárban alacsony pontszámot ért el a válaszadó. Következtetések: A Pines-féle Kiégés Leltár is ugyan olyan biztonsággal méri a kiégést, mint a Maslach Burnout Inventory. Kulcsszavak: egészségügyi dolgozók, kiégés, Maslach Burnout Inventory, Pines-féle Kiégés Leltár