Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=127356
MOB:2018/1
Szerzők:Hompoth Emőke Adrienn; Töreki Annamária; Pető Zoltán
Tárgyszavak:SÜRGŐSSÉGI ORVOSI SZOLGÁLAT; EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK; KIÉGÉS (BURNOUT)
Folyóirat:Orvosi Hetilap - 2018. 159. évf. 3. sz.
[https://akjournals.com/view/journals/650/650-overview.xml ]


  A kiégésszindróma vizsgálata a Szegedi Tudományegyetem, Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály dolgozóinak körében / Hompoth Emőke Adrienn, Töreki Annamária, Pető Zoltán
  Bibliogr.: p. 118. - Abstr. hun., eng.
  In: Orvosi Hetilap. - ISSN 0030-6002, eISSN 1788-6120. - 2018. 159. évf. 3. sz., p. 113-118. : ill.


Bevezetés: A kiégés egyre nagyobb problémát jelent a munkahelyeken, egyre több kutatás foglalkozik a vizsgálatával. Az orvosi pályán fokozottan jelen van a kiégés veszélye, a sürgősségi osztályon való munka pedig ehhez képest is nagyobb kockázatot jelent, mégis kevesen foglalkoznak az itt dolgozókat érintő kiégés vizsgálatával. Célkitűzés: A szegedi Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály dolgozói között a kiégés vizsgálata, különböző változókkal való összefüggéseinek elemzése. Módszer: A demográfiai adatokra, testi panaszokra, társas támogatottságra és a pszichológiai immunrendszer felmérésére irányuló adatgyűjtés anonim kérdőíves módszerrel történt, a kiégést pedig a Maslach Kiégés Kérdőívvel vizsgáltuk. Eredmények: A statisztikai elemzés szerint negatív irányú az összefüggés a kiégés és az életkor, a gyermekszám, az egészségügyben eltöltött évek száma, a testi tünetek száma, a társas támogatottság, valamint a pszichológiai immunrendszer között. Az "egyedülálló" családi állapot kockázati tényező. Következtetések: A kiégéssel kapcsolatban az eredmények alapján megfigyelhetők rizikó- és protektív tényezők, mely adatok segíthetnek a prevenció és az intervenció kidolgozásában.  Kulcsszavak: kiégés, sürgősségi osztály dolgozói, pszichológiai immunrendszer