Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=153734
MOB:2022/1
Szerzők:Czakó László; Dubravcsik Zsolt; Gyökeres Tibor; Hritz István; Madácsy László; Ivány Emese; Vincze Áron; Szepes Zoltán
Tárgyszavak:CHOLANGIOPANCREATOGRAPHIA, ENDOSCOPOS, RETROGRÁD; OKTATÁS HELYZETE; MAGYARORSZÁG
Folyóirat:Central European Journal of Gastroenterology and Hepatology - 2022. 8. évf. 1. sz.
[http://gastronews.olo.hu/]


  Az endoszkópos retrográd cholangiopancreatographia oktatásának hazai helyzete : az Európai Emésztőszervi Endoszkópos Társaság (ESGE) oktatási irányelve tükrében / Czakó László [et al.]
  Bibliogr.: p. 10. - Abstr. hun., eng. - DOI: https://doi.org/10.33570/CEUJGH.8.1.2
  In: Central European Journal of Gastroenterology and Hepatology. - ISSN 2415-9107. - 2022. 8. évf. 1. sz., p. 2-10. : ill.


Bevezetés: Az endoszkópos retrográd cholangiopancreatographia (ERCP) magas minőségű elvégzéséhez nélkülözhetetlen a megfelelő elméleti és gyakorlati oktatás. Hazánkban a Magyar Gasztroenterológiai Társaság Endoszkópos Szekciója célul tűzte ki ennek megszervezését, ehhez azonban a hazai viszonyok felmérése elengedhetetlen. Módszerek: A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által rendelkezésünkre bocsátott adatokat elemeztük. Felmértük az ERCP-centrumok számát, földrajzi elhelyezkedését és az elvégzett ERCP-vizsgálatok számát, kiszámoltuk az egy orvosra jutó vizsgálatok számát, illetve a centrumokban a 30 napon belül megismételt, illetve más centrumba irányított vizsgálati számot is. Eredmények: Negyvennégy intézményben történik ERCP (az összes endoszkópos centrum 36%-a). Centrumonként átlagosan évi 231 ERCP történik. Csak 16 intézmény (36%) végez átlagot meghaladó számú vizsgálatot, ez az éves vizsgálatok 76%-a. Harminc intézmény végez heti legalább 2 ERCP-t, ők végezték az utolsó 3 év ERCP-inek 90%-át, ahol összesen 72 orvos végez vizsgálatot (a legjellemzőbb a szolgáltatónkénti 1-3 orvos). Tizenhárom vizsgálóhelyen (31%) csak egy orvos végez ERCP-t. Tizenhárom helyen az orvosonkénti ERCPszám nem éri el az évi 52-t, ezekből 5 helyen (38%) csak 1 orvos vizsgál. A helyben ismételt ERCP aránya 11 helyen, míg a 30 napon belül továbbküldött sikertelen ERCP-k aránya 4 intézményben haladta meg a 10%-ot. Ezen intézményekben az egy főre jutó vizsgálatszám nem érte el a kívánatos évi 52 ERCP-számot. Ugyanakkor 8 intézményben történik nagyobb számban más helyen sikertelen ERCP utáni, második vizsgálat. Megbeszélés: Közleményünk az első felmérés hazánkban, amely az ERCP működésére és minőségére vonatkozik. Felmérésünk alapján feltárhatók azon hiányosságok, ahol a kívánatos és nemzetközileg elfogadott minőségmutatók eléréséhez fejlesztésre van szükség. Következtetések: Központosításra és az ERCP-licenc bevezetésére van szükség.  Kulcsszavak: ERCP, minőségi mutató, oktatás, szövődmények, licenc