Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=83331
MOB:2007/2
Szerzők:Rúzs Molnár Krisztina
Tárgyszavak:EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT; FOGYATÉKKAL ÉLŐK; JOGSZABÁLYOK; MUNKA
Folyóirat:Családorvosi Fórum - 2006. 7. évf. 9. sz.
[https://www.informed.hu/csaladorvosi]


  Hazai szabályozás a betegséggel küzdő munkavállalók védelmében : az egyenlő bánásmód érvényesülése a munkaviszony fennállása során és a munkaviszony megszüntetésekor / Rúzs Molnár Krisztina
  Abstr. hun.
  In: Családorvosi Fórum. - ISSN 1585-8529. - 2006. 7. évf. 9. sz., p. 81-83.


E cikksorozat előző részében azt mutattuk be, hogy az egészségügyi állapoton (és fogyatékosságon) alapuló egyenlő bánásmód követelménye hogyan érvényesül jogszerűen a munkaviszony létesítése előtt. Arra is kitértünk, hogy mit jelent az egészségügyi állapot alapján történő közvetlen és közvetett hátrányos megkülönböztetés, illetve a munkaviszony létesítésekor az egészségi állapotra vonatkozó kérdésekben hogyan alakul a munkavállaló igazmondási kötelezettsége. Ebben a cikkben azt vizsgáljuk, hogyan érvényesül az egyenlő bánásmód követelménye a munkaviszony fennállása, valamint megszüntetése során, szintén az egészségi állapot alapján történő hátrányos megkülönböztetés kérdésére koncentrálva. (Most is igaz, hogy amikor e cikkben "munkavállaló" szerepel, ez tágan értendő, vagyis beletartoznak a közalkalmazottak, köztisztviselők, s a munkaviszonyban állókkal egy tekintet alá eső más foglalkoztatottak is.)